2017.03.1717 marca w auli im. św. Jana Pawła II odbyła się promocja albumu zatytułowanego „Idźcie i głoście. Ambony Diecezji Tarnowskiej.”

 

Połączona ona była ze świętowaniem 85. rocznicy urodzin i 60. rocznicy święceń kapłańskich ks. bp. Władysława Bobowskiego. Tematyka albumu dedykowanego Dostojnemu Jubilatowi doskonale oddała jeden z ważniejszych wymiarów Jego biskupiej posługi – głoszenie Słowa.

 
W czasie jubileuszowego spotkania refleksją na temat blasków i cieni posługi słowa we współczesnym świecie podzielił się ks. bp Leszek Leszkiewicz. Następnie ks. prof. dr hab. Stanisław Sojka w krótkim wystąpieniu wspomniał ks. bp. Bobowskiego jako ojca duchownego i wykładowcę teologii życia wewnętrznego w naszym seminarium.

 

Czytaj więcej...

 
2017.03.1212 marca odbył się w naszym domu dzień skupienia rodziców alumnów roku V.
 
Rozpoczął się on o godzinie 10.30 uroczystą Eucharystią w seminaryjnej kaplicy. Mszy Świętej przewodniczył ksiądz rektor Andrzej Michalik, a słowo Boże do kleryków i ich rodziców skierował ksiądz prefekt Paweł Bogaczyk. W swojej homilii między innymi podkreślił wagę święceń diakonatu w życiu kandydata do kapłaństwa.
 
Następnie rodzice udali się na obiad do refektarza, a po jego zakończeniu uczestniczyli w auli św. Jana XXIII w spotkaniu z księżmi przełożonymi, podczas którego konferencje wygłosili Ksiądz Rektor oraz ksiądz Tomasz Rąpała, ojciec duchowny rocznika.

 

Czytaj więcej...

 

2017.03.07-01We wtorek 7 marca 2017 roku wspólnota seminaryjna świętowała uroczystość św. Tomasza z Akwinu, patrona uczelni teologicznych.

 

O godzinie 8.30 rozpoczęła się uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem ks. infułata Wiesława Szurka - byłego ojca duchownego i profesora naszego Seminarium, a obecnie wikariusza biskupiego ds. stałej formacji kapłanów w diecezji rzeszowskiej.

 
W homilii Ksiądz Infułat zwrócił uwagę na to, że św. Tomasz zgłębiając tajniki teologicznej wiedzy, tym samym przybliżał się do Prawdy i Mądrości. „Owe pragnienie winno kształtować sposób kapłańskiego, kleryckiego myślenia i wartościowania” – apelował kaznodzieja.

 

Czytaj więcej...

 

2017.06.06W przeddzień seminaryjnej uroczystości ku czci św. Tomasza, dnia 6 marca w auli im. św. Jana Pawła II odbyło się sympozjum naukowe pt. „O Trójcy Świętej językiem współczesnej nauki”, zorganizowane przez pracowników Wydziału Teologicznego Sekcja Tarnów UPJPII w Krakowie. Podczas niego wysłuchaliśmy trzech prelekcji.

 
Pierwsza z nich zatytułowana „Teologia trynitarna w dobie nauki” została wygłoszona przez ks. dra hab. Roberta Woźniaka, profesora UPJPII w Krakowie. Ksiądz Profesor bronił w niej tezy, że teologia trynitarna i naukowa wizja świata nie wykluczają się wzajemnie, ale się wspierają.

 

Czytaj więcej...


Copyright © 2010/2013/2014. All Rights Reserved.