swiec kapl 1327 maja 2017 roku diecezja tarnowska wzbogaciła się o nowych 24 kapłanów. Ksiądz biskup Andrzej Jeż wraz z kapłanami diecezjalnymi wyświęcił także jednego diakona z Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri.

Do tego wydarzenia nowi kapłani przygotowywali się przez sześć lat formacji seminaryjnej. Ostatnie tygodnie formacji przeżywali w domu formacyjnym w Błoniu koło Tarnowa.

W czasie Wielkiego Postu, w ramach praktyki duszpasterskiej, posługiwali w parafiach naszej diecezji. Bezpośredni tydzień poprzedzający święcenia kapłańskie przeżyli w duchu skupienia podczas rekolekcji, które prowadził ks. Andrzej Pękala.

Nowi kapłani z dniem święceń kapłańskich zakończyli formację seminaryjną i zostali posłani dla służby Ludowi Bożemu.

Nowym księżom życzymy Bożego błogosławieństwa, opieki Maryi – Matki kapłanów oraz radości płynącej z posługi kapłańskiej.

 

opr. ww

 

 

 

 

2017.05.20Dnia 21 maja 2017 roku diecezja tarnowska wzbogaciła się o nowych duchownych: w tym dniu dwudziestu ośmiu alumnów roku piątego przyjęło święcenia diakonatu.

  
Przystąpienie do sakramentu święceń poprzedził tydzień rekolekcji, które wygłosił ks. Tomasz Rąpała, ojciec duchowny naszego Seminarium. W piątkowy wieczór po zakończeniu rekolekcji kandydaci na diakonów złożyli uroczystą przysięgę połączoną z wyznaniem wiary. Uczynili to w obecności całej wspólnoty seminaryjnej – księży przełożonych na czele z ks. rektorem Andrzejem Michalikiem oraz młodszych braci alumnów.

  
Święceń diakonatu udzielili biskupi pomocniczy naszej diecezji: bp Stanisław Salaterski w Chomranicach, a bp Leszek Leszkiewicz w Dąbrowie Tarnowskiej.

  

Czytaj więcej...

 

2017.04.15W wielkosobotni poranek, po modlitwie brewiarzowej w Bazylice katedralnej, zgromadziliśmy się w auli seminaryjnej, gdzie dziekan alumnów wypowiedział słowa życzeń wielkanocnych dla księży biskupów i przełożonych.

 
Po nim słowo do zebranych skierował ks. bp Andrzej Jeż, życząc radosnego świętowania i odpoczynku.

 

Po życzeniach klerycy wyjechali do rodzinnych parafii na świąteczną przerwę. Jak w ubiegłych latach w Seminarium pozostali klerycy z piątego roku, którym powierzono przygotowanie asysty liturgii Wigilii Paschalnej w Katedrze, w tarnowskich Domach Pomocy Społecznej oraz w więzieniu.

 

Czytaj więcej...

 

2017.04.02Dnia 2 kwietnia 2017 roku o godzinie 8.30 podczas uroczystej Mszy Świętej, której przewodniczył ks. bp Wiesław Lechowicz, zostali ustanowieni nowi lektorzy i akolici.

 

Dwudziestu pięciu braci z roku trzeciego przyjęło z rąk Księdza Biskupa posługę lektoratu, a dwudziestu dwóch braci z roku czwartego posługę akolitatu.

 
Posługi są kolejnym krokiem w formacji ku Chrystusowemu kapłaństwu: motywują do coraz gorliwszej służby i poznawania Boga, a także są wyrazem zaufania Kościoła.

 

Czytaj więcej...


Copyright © 2010/2013/2014. All Rights Reserved.