2018.06.23Dnia 23 czerwca 2018 r. nasza wspólnota seminaryjna uczestniczyła we Mszy świętej na zakończenie roku formacyjnego.

 

Najświętszej Ofierze przewodniczył Ks. bp Andrzej Jeż, biskup tarnowski.

 

Wraz z Księżmi Przełożonymi i Profesorami dziękowaliśmy Bogu za otrzymane w czasie minionego roku dobro.

 

Czytaj więcej...


2018.05.29Dnia 29 maja 2018 r. nasi nowo wyświęceni bracia kapani celebrowali w seminaryjnym Wieczerniku swą prymicyjną Mszę Świętą, udzielając na koniec wszystkim zgromadzonym prymicyjnego błogosławieństwa.Od stołu uczty Pańskiej przenieśliśmy się do refektarza, aby wspólnie spożyć uroczystą kolację.

 

Następnie w auli im. św. Jana Pawła II uczestniczyliśmy w akademii pożegnalnej neoprezbiterów.Po montażu słowno – muzycznym najmłodsi kapłani naszej diecezji odebrali dokumenty poświadczające ich intelektualną formację na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II Sekcja w Tarnowie, uwieńczoną tytułem naukowym w stopniu magistra.

 

Czytaj więcej...


swiec kapl 1326 maja 2018 roku diecezja tarnowska wzbogaciła się o nowych 27 kapłanów.


Do tego wydarzenia nowi kapłani przygotowywali się przez sześć lat formacji seminaryjnej. Ostatnie tygodnie przeżywali w domu formacyjnym w Błoniu koło Tarnowa.


W czasie Wielkiego Postu, w ramach praktyki duszpasterskiej, posługiwali w parafiach naszej diecezji. Bezpośredni tydzień poprzedzający święcenia kapłańskie przeżyli w duchu skupienia podczas rekolekcji, które prowadził ks. prał. Andrzej Pękala.

 

Czytaj więcej...

2018.05.19W sobotę 19 maja 2018 roku nasza diecezja wzbogaciła się o nowych duchownych. Tego dnia 23 braci z roku piątego przyjęło święcenia diakonatu.


Do święceń przygotowywali się podczas tygodniowych rekolekcji, które prowadził ks. Adam Sroka, ojciec duchowny, który towarzyszy braciom z roku piątego na drodze ich seminaryjnej formacji.


W piątkowy wieczór wobec całej wspólnoty seminaryjnej kandydaci do diakonatu złożyli uroczystą przysięgę przed święceniami. W duchu miłości i służby zobowiązali się tym samym do trwania w nauce Kościoła, posłuszeństwa, celibatu i modlitwy brewiarzowej.


Czytaj więcej...

2018.05.1717 marca 2018 r. w auli im. św. Jana Pawła II odbyła się promocja albumu zatytułowanego „Ziemia Świętych i Błogosławionych. Relikwie i relikwiarze Diecezji Tarnowskiej”. Album, powstały z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, stanowi świadectwo współpracy państwa oraz Kościoła w dziele odbudowy Rzeczpospolitej, co w swym przemówieniu podkreślił ks. bp Andrzej Jeż.

 

Konferencja rozpoczęła się od wystąpienia Pani Wicepremier Beaty Szydło, które dotyczyło polityki społecznej Rzeczpospolitej w ostatnim stuleciu. Uzupełnieniem powyższej prelekcji był syntetyczny wykład Pana profesora Jana Żaryna, w którym starał się on ukazać rolę Kościoła w walce o niepodległość Ojczyzny.

 

Ksiądz abp Edward Nowak, emerytowany sekretarz Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, naszkicował z kolei rolę kultu Świętych i Błogosławionych w życiu Jana Pawła II.

 

Czytaj więcej...

 

2018.04.21W sobotę 21 kwietnia 2018 roku wzięliśmy udział w uroczystej inauguracji V Synodu Diecezji Tarnowskiej, któremu przyświeca myśl i zadanie: „Kościół na wzór Chrystusa”.

 

Inauguracja rozpoczęła się modlitwą stacyjną w kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej, połączoną z krótką adoracją Najświętszego Sakramentu, której przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jeż.

 

Następnie ze śpiewem litanii do Wszystkich Świętych udaliśmy się w procesji ulicami Tarnowa do kościoła katedralnego, gdzie uczestniczyliśmy w Eucharystii pod przewodnictwem metropolity krakowskiego, abpa Marka Jędraszewskiego. W uroczystości uczestniczyło piętnastu arcybiskupów i biskupów, sześciuset kapłanów oraz kilka tysięcy wiernych. W homilii Ksiądz Arcybiskup mówił o powodach zwołania Synodu oraz wskazał na zadania duszpasterskie, jakie rysują się przed nim.

 

Czytaj więcej...


Copyright © 2010/2013/2014. All Rights Reserved.