2016.12.08Dnia 8 grudnia obchodziliśmy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – święto patronalne naszego Seminarium. Do tej uroczystości przygotowywaliśmy się poprzez nowennę, wyśpiewując codziennie na cześć Matki Najświętszej: Tota pulchra es, Maria i słuchając kazań maryjnych, które wygłosił ks. dr Tadeusz Michalik, pracownik Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.


Najświętszej Ofierze przewodniczył ks. prałat Wojciech Gałda, były ojciec duchowny w Seminarium, a obecnie proboszcz i kustosz Sanktuarium Królowej Różańca Świętego w Bochni. W homilii ukazał Maryję jako wzór zasłuchania w Słowo Boże, Mistrzynię modlitwy, uwielbienia oraz poszukiwania woli Bożej.


Po Eucharystii odbyła się akademia maryjna. Słowa powitania i wprowadzenia wypowiedział ksiądz rektor Andrzej Michalik. Następnie o. prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski OSPPE, autor wielu publikacji z dziedziny mariologii oraz wykładowca UPJPII w Krakowie, wygłosił okolicznościowy wykład pt: „Maryja – Nauczycielka miłosierdzia”.

Swoją ideę ujął w poczwórnym kluczu: Maryja jako Orantka, Karmiąca, Opiekunka oraz Bolejąca. Po wykładzie ksiądz biskup Andrzej Jeż wręczył ks. prof. drowi hab. Stanisławowi Sojce pamiątkowy numer Scripture Lumen, dedykowany mu z okazji 65. rocznicy urodzin.

Naszą akademię ubogacił montaż słowno-muzyczny zatytułowany „Oto brama Pana” w wykonaniu kleryków naszego Seminarium. Na zakończenie Ksiądz Biskup zachęcił wszystkich zebranych do pielęgnowania i rozwijania pobożności maryjnej.


Wieczorem w kaplice seminaryjnej alumni zaśpiewali Akathistos – hymn ku czci Najświętszej Maryi Panny.

(opr. łm)


Copyright © 2010/2013/2014. All Rights Reserved.