2017.01.29W niedzielę, 29 stycznia 2017 roku, w naszym Seminarium odbył się dzień skupienia dla rodziców braci diakonów. Rozpoczął się on w naszej kaplicy Mszą Świętą w intencji diakonów i ich rodzin, którą celebrował Ksiądz Rektor wraz z ojcem duchownym braci roku szóstego – ks. Antonim Bielakiem.


Po Eucharystii miało miejsce wspólne spotkanie przy stole, a następnie ksiądz rektor Andrzej Michalik w auli im. św. Jana XXIII ukazał rodzicom zadania i obowiązki, jakie stoją przed ich synami – przyszłymi kapłanami.


Zachęcał do wspierania ich na drodze powołania oraz dał wskazówki jak przygotować się właściwie do przeżywania sakramentu święceń i prymicji. Spotkanie to wyraża troskę Księży Przełożonych, którzy w rodzicach dostrzegają nieocenioną pomoc w formacji ich synów.

opr. ww


Copyright © 2010/2013/2014. All Rights Reserved.