2017.02.21Dnia 21 lutego uczestniczyliśmy we Mszy Świętej pod przewodnictwem ojca biskupa Antoniego Reimanna, franciszkanina, który gościł w naszym Seminarium.


Jest on biskupem Wikariatu Apostolskiego Nuflo de Chávez w departamencie Santa Cruz de la Sierra w Boliwii, gdzie przebywa jako misjonarz od 1983 roku.


Podczas Eucharystii ojciec biskup Antoni Reimann dziękował za duchowe i materialne wsparcie jego wikariatu przez naszą diecezję, a w homilii podkreślił wielką wagę osobistego przylgnięcia do Boga, które polega przede wszystkim na przylgnięciu do Słowa, czy też do drugiego człowieka, czego przykładem – w sposób szczególny dla młodzieży – jest śp. Helena Kmieć, wolontariuszka zamordowana w styczniu w Boliwii.


Na tej samej misyjnej ziemi pełnią posługę kapłani diecezji tarnowskiej –  ks. Paweł Żurowski, który znalazł się w koncelebrze, jak również ks. Kazimierz Stępniowski oraz wolontariusz Marek Sacha.


W obecnym roku nasi klerycy planują wyjazd na staż misyjny do wikariatu Ojca Biskupa.

opr. ww


Copyright © 2010/2013/2014. All Rights Reserved.