2017.06.06W przeddzień seminaryjnej uroczystości ku czci św. Tomasza, dnia 6 marca w auli im. św. Jana Pawła II odbyło się sympozjum naukowe pt. „O Trójcy Świętej językiem współczesnej nauki”, zorganizowane przez pracowników Wydziału Teologicznego Sekcja Tarnów UPJPII w Krakowie. Podczas niego wysłuchaliśmy trzech prelekcji.

 
Pierwsza z nich zatytułowana „Teologia trynitarna w dobie nauki” została wygłoszona przez ks. dra hab. Roberta Woźniaka, profesora UPJPII w Krakowie. Ksiądz Profesor bronił w niej tezy, że teologia trynitarna i naukowa wizja świata nie wykluczają się wzajemnie, ale się wspierają.

 

W drugim wystąpieniu ks. dr Tomasz Maziarka przybliżył spojrzenie Denisa Edwardsa na Trójcę Świętą w kontekście ewolucji.

 
Trzeci wykład był próbą zastosowania kategorii semiotycznych Charlesa Sandersa Peirce’a do stworzenia nowego modelu Trójcy Świętej. Model ten, zdaniem prelegenta – ks. dra Adama Kłósia – lepiej oddaje wzajemny dynamizm oddziaływania Osób Boskich.

 
W sympozjum uczestniczyli alumni naszego Seminarium oraz pracownicy i studenci Wydziału Teologicznego.

opr. ww


Copyright © 2010/2013/2014. All Rights Reserved.