2017.03.1212 marca odbył się w naszym domu dzień skupienia rodziców alumnów roku V.
 
Rozpoczął się on o godzinie 10.30 uroczystą Eucharystią w seminaryjnej kaplicy. Mszy Świętej przewodniczył ksiądz rektor Andrzej Michalik, a słowo Boże do kleryków i ich rodziców skierował ksiądz prefekt Paweł Bogaczyk. W swojej homilii między innymi podkreślił wagę święceń diakonatu w życiu kandydata do kapłaństwa.
 
Następnie rodzice udali się na obiad do refektarza, a po jego zakończeniu uczestniczyli w auli św. Jana XXIII w spotkaniu z księżmi przełożonymi, podczas którego konferencje wygłosili Ksiądz Rektor oraz ksiądz Tomasz Rąpała, ojciec duchowny rocznika.

Spotkanie było ważnym wydarzeniem dla całej wspólnoty seminaryjnej, gdyż ukazało doniosłe znaczenie współpracy rodziców z Seminarium w formacji ich synów do kapłaństwa.

opr. łm


Copyright © 2010/2013/2014. All Rights Reserved.