2017.03.1717 marca w auli im. św. Jana Pawła II odbyła się promocja albumu zatytułowanego „Idźcie i głoście. Ambony Diecezji Tarnowskiej.”

Połączona ona była ze świętowaniem 85. rocznicy urodzin i 60. rocznicy święceń kapłańskich ks. bp. Władysława Bobowskiego. Tematyka albumu dedykowanego Dostojnemu Jubilatowi doskonale oddała jeden z ważniejszych wymiarów Jego biskupiej posługi – głoszenie Słowa.


W czasie jubileuszowego spotkania refleksją na temat blasków i cieni posługi słowa we współczesnym świecie podzielił się ks. bp Leszek Leszkiewicz. Następnie ks. prof. dr hab. Stanisław Sojka w krótkim wystąpieniu wspomniał ks. bp. Bobowskiego jako ojca duchownego i wykładowcę teologii życia wewnętrznego w naszym seminarium.


Punktem kulminacyjnym uroczystości było wręczenie wspomnianego albumu Dostojnemu Jubilatowi przez ks. bp. Andrzeja Jeża.


W uroczystości wzięli udział liczni zaproszeni goście, księża biskupi, profesorowie, pracownicy kurii oraz cała wspólnota seminaryjna.


opr. ww


Copyright © 2010/2013/2014. All Rights Reserved.