2017.03.29Od dnia 29 marca do 1 kwietnia 2017 roku nasza wspólnota seminaryjna przeżywała święty czas ćwiczeń duchowych. Tegoroczne rekolekcje wielkopostne prowadził ks. Bogusław Brzyś, rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji.


Ksiądz Rekolekcjonista swe rozważania oparł na słowach Jezusa „Chodźcie za Mną”. W naukach przypominał nam m. in. o tym, że kapłan powołany przez Chrystusa winien codziennie odpowiadać swoim życiem na Jego wezwanie, poszukując konkretnych wskazań w Bożym Słowie.


Dni rekolekcji wielkopostnych były przepełnione skupieniem i milczeniem, które pozwalało słuchać głosu Boga.

opr. ww


Copyright © 2010/2013/2014. All Rights Reserved.