2017.04.15W wielkosobotni poranek, po modlitwie brewiarzowej w Bazylice katedralnej, zgromadziliśmy się w auli seminaryjnej, gdzie dziekan alumnów wypowiedział słowa życzeń wielkanocnych dla księży biskupów i przełożonych.


Po nim słowo do zebranych skierował ks. bp Andrzej Jeż, życząc radosnego świętowania i odpoczynku.


Po życzeniach klerycy wyjechali do rodzinnych parafii na świąteczną przerwę. Jak w ubiegłych latach w Seminarium pozostali klerycy z piątego roku, którym powierzono przygotowanie asysty liturgii Wigilii Paschalnej w Katedrze, w tarnowskich Domach Pomocy Społecznej oraz w więzieniu.

Na Zmartwychwstanie Pańskie składamy najlepsze życzenia wszystkim odwiedzającym naszą stronę:

Niech Zmartwychwstały umocni Waszą wiarę,

napełni Wasze serca prawdziwą radością Paschalną i pokojem,

którego świat dać nie może.
Pan rzeczywiście zmartwychwstał! Alleluja!

 

 


Copyright © 2010/2013/2014. All Rights Reserved.