2017.05.30Dnia 30 maja 2017 roku nasi nowo wyświęceni bracia kapłani sprawowali w naszej kaplicy seminaryjnej Mszę Świętą prymicyjną.
 
Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. prorektor Leszek Rojowski. Homilię wygłosił ks. prefekt Robert Groch.

 

Księża Neoprezbiterzy na koniec Mszy Świętej udzielili wszystkim zgromadzonym prymicyjnego błogosławieństwa.
 
Po modlitwie w kaplicy przyszedł czas na wspólną kolację w refektarzu seminaryjnym, po której w auli im. św. Jana Pawła II rozpoczęła się akademia pożegnalna Neoprezbiterów. 

 

Po krótkim montażu słowno-muzycznym słowa życzeń wypowiedział dk. Piotr Madej, dziekan alumnów.

Po przemówieniu Księdza Rektora Neoprezbiterzy odebrali dokumenty poświadczające ich intelektualną formację na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II  w Krakowie, Sekcja w Tarnowie, uwieńczoną tytułem naukowym w stopniu magistra.

 

Słowa wdzięczności dla księży moderatorów, profesorów oraz alumów w imieniu nowo wyświęconych kapłanów wyraził ks. Piotr Tajak.

  


Copyright © 2010/2013/2014. All Rights Reserved.