2017.06.01a1 czerwca 2017 roku obchodziliśmy w naszej wspólnocie seminaryjnej złoty jubileusz kapłaństwa ks. infułata Władysława Kostrzewy i ks. prałata Ryszarda Banacha, a także srebrny jubileusz kapłaństwa ks. prorektora Leszka Rojowskiego.

Mszy Świętej w kaplicy seminaryjnej przewodniczył ks. bp Andrzej Jeż, który wygłosił także okolicznościową homilię. Wyjaśnił w niej między innymi, jak ważne jest zaangażowanie kapłanów w różne obszary życia diecezji. Wyraził wdzięczność Dostojnym Jubilatom za posługę w instytucjach diecezjalnych.

Podziękowania za dotychczasową posługę dla naszego Seminarium oraz życzenia dla Czcigodnych Jubilatów w imieniu całej wspólnoty seminaryjnej wypowiedział dziekan alumnów. Po uroczystej Mszy Świętej zgromadziliśmy się przy wspólnym stole w refektarzu seminaryjnym.

opr. ww


Copyright © 2010/2013/2014. All Rights Reserved.