2018.03.31W wielkosobotni poranek, po modlitwie brewiarzowej w Bazylice katedralnej, zgromadziliśmy się w auli seminaryjnej, gdzie dziekan alumnów wypowiedział słowa życzeń wielkanocnych dla księży biskupów i przełożonych.

 

Po nim słowo do zebranych skierował ks. bp Andrzej Jeż, życząc radosnego świętowania i odpoczynku.


Po życzeniach klerycy wyjechali do rodzinnych parafii na świąteczną przerwę. Jak w ubiegłych latach w Seminarium pozostali klerycy z piątego roku, którym powierzono przygotowanie asysty liturgii Wigilii Paschalnej w Katedrze, w tarnowskich Domach Pomocy Społecznej oraz w więzieniu.

 

 

 

Na Zmartwychwstanie Pańskie składamy najlepsze życzenia wszystkim odwiedzającym naszą stronę:

 

prawdziwej radości Paschalnej
pochodzącej od Jezusa,
który powstał z martwych i żyje!
Niech On Was obdarzy obfitością swej łaski,
a Jego światło niech zajaśnieje w Waszych sercach
.

Pan rzeczywiście zmartwychwstał! Alleluja!

 

 

 

 

 


Copyright © 2010/2013/2014. All Rights Reserved.