2018.05.29Dnia 29 maja 2018 r. nasi nowo wyświęceni bracia kapani celebrowali w seminaryjnym Wieczerniku swą prymicyjną Mszę Świętą, udzielając na koniec wszystkim zgromadzonym prymicyjnego błogosławieństwa.Od stołu uczty Pańskiej przenieśliśmy się do refektarza, aby wspólnie spożyć uroczystą kolację.

 

Następnie w auli im. św. Jana Pawła II uczestniczyliśmy w akademii pożegnalnej neoprezbiterów.Po montażu słowno – muzycznym najmłodsi kapłani naszej diecezji odebrali dokumenty poświadczające ich intelektualną formację na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II Sekcja w Tarnowie, uwieńczoną tytułem naukowym w stopniu magistra.

 

Napełnieni radością płynącą z łaski święceń naszych braci, pragniemy życzyć im, by zawsze byli radosnymi zwiastunami Dobrej Nowiny.

 

opr. sc

 

 

 

 

 


Copyright © 2010/2013/2014. All Rights Reserved.