007 inauguracja roku akademickiego Tarnow 01.10.2018

1 października o godzinie 17:00 uroczyście zainaugurowano rok akademicki 2018/2019 na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie UPJP II w Krakowie. Po odśpiewaniu „Gaude Mater” przez chór seminaryjny, ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski, Dziekan Wydziału, przywitał wszystkich gości zebranych w auli im. św. Jana Pawła II. W swym wystąpieniu dokonał podsumowania minionego roku pod kątem osiągnięć dydaktycznych oraz podzielił się refleksją na temat potrzeby ukazywania człowiekowi miłości Boga, także poprzez naukę.

 

     Następnie odbyła się immatrykulacja. Studenci pierwszego roku, zarówno alumni, jak i studenci świeccy, wypowiedzieli słowa przysięgi i otrzymali indeksy.

 

Wykład inauguracyjny wygłosił ks. dr Mirosław Łanoszka, wykładowca Pisma Świętego. Przedstawił sprawę rozwodów i nierozerwalności małżeństwa na podstawie Ewangelii św. Mateusza.

 

     Po wykładzie nadszedł czas okolicznościowych wystąpień zwieńczonych słowem ks. bpa dra Andrzeja Jeża –Wielkiego Wicekanclerza.


Copyright © 2010/2013/2014. All Rights Reserved.