Nowi Rycerze

     Każdego roku w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie odbywa się Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia Maryi, która jest odpustem seminaryjnym. Podczas tej Nowenny następuje przyjęcie kleryków do Rycerstwa Niepokalanej, działającego w naszym Domu. W tym roku, 5 grudnia, do grona Rycerzy zostało włączonych 7 Braci alumnów. Opiekunem wspólnoty jest diakon Leszek Sekuła, który w każdy poniedziałek prowadzi spotkanie Rycerstwa.

 

     Św. Maksymilian Kolbe nosił w swoim sercu pragnienie, które staje się również naszym: „Trzeba by więc powiedzieć duszom, co i jak Niepokalana w konkretnych okolicznościach by myślała, mówiła, czyniła, żeby najdoskonalsza miłość Niepokalanej ku Bożemu Sercu rozpłomieniała na ziemi (...) chodzi o bezgraniczne, coraz intensywniejsze potęgowanie miłości stworzenia ku Stwórcy”.
 

 

     Módlmy się i działajmy, aby wszyscy, którzy nas spotykają doświadczali miłości Boga do nas. Maryja nam nas w tym prowadzi.

Ks. Tomasz Rąpała


Copyright © 2010/2013/2014. All Rights Reserved.