2017.09.24Dnia 16 września 17 alumnów pierwszego roku rozpoczęło formację seminaryjną w Błoniu koło Tarnowa. W tym roku z pierwszym rocznikiem rozpoczął również formację do kapłaństwa alumn z Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri.

W niedzielę 20 września pierwszej wspólnej Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. Andrzej Michalik, rektor naszego Seminarium. Po Eucharystii miało miejsce pierwsze spotkanie wspólnoty alumnów pierwszego rocznika z Księdzem Rektorem.

Pierwszy tydzień pobytu w Błoniu - to czas modlitwy podczas rekolekcji ewangelizacyjnych, które poprowadziła Szkoła Nowej Ewangelizacji im. św. Józefa z Tarnowa oraz czas budowania relacji wspólnotowych podczas warsztatów komunikacyjnych.

Czytaj więcej...

 

2017.09.2525 września 2017 roku uroczystą Mszą Świętą pod przewodnictwem Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża rozpoczęliśmy nowy rok formacyjny i akademicki 2017/2018. To 196. rok formacyjny i akademicki w historii naszego Seminarium.


W czasie Eucharystii, rozpoczętej hymnem Veni Creator, prosiliśmy o potrzebne łaski na rozpoczynający się rok formacji.


Ksiądz Biskup w swojej homilii ukazał szczególną obecność i działanie Ducha Świętego w naszym codziennym życiu seminaryjnym. Zachęcił nas także do otwartości na Jego natchnienia i kierownictwo.

Ponadto hasłem obecnego roku formacyjnego uczynił słowa: „Namaszczeni Duchem Świętym budujemy Kościół na wzór Chrystusa.”


Czytaj więcej...

 

2017.09.30W sobotę, 30 września 2017 roku, uczestniczyliśmy w IX Diecezjalnym Forum Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich.
Rozpoczęło się ono w Katedrze, Mszą Świętą pod przewodnictwem ks. bp. Artura Mizińskiego, sekretarza generalnego KEP. Następnie w Urzędzie Wojewódzkim odbyła się część wykładowa. W części przedobiadowej wysłuchaliśmy następujących przedłożeń:

 

- słowo wstępne wygłosił Biskup Tarnowski Andrzej Jeż;

- wykład ks. bp. Artura Mizińskiego traktował o roli i znaczeniu Synodu Diecezjalnego w aspektach prawnych i duszpasterskich; 

- Ksiądz Andrzej Michalik, rektor naszego Seminarium, zwrócił uwagę na przestrzeń wspólnoty oraz prawdziwej odnowy Kościoła w kontekście V Synodu;

- Ostatnie przemówienie przed przerwą dotyczące roli świeckich w pracach V Synodu Diecezji Tarnowskiej miał ks. bp Leszek Leszkiewicz; 
 - Po przerwie dr hab. Aleksander Bańka, przewodniczący komisji ds. Świeckich na II Synodzie Katowickim, wygłosił świadectwo zaangażowania świeckich w prace Synodu w Katowicach;

- ks. Bogusław Brzyś oraz ks. Stanisław Cyran zaprezentowali program duszpasterski dotyczący formacji w grupach sąsiedzkich new pastoral.

 

Czytaj więcej...


2017.10.055 października 2017 roku uroczyście zainaugurowano rok akademicki na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie UPJP II w Krakowie. Po wyśpiewaniu „Gaude Mater” przez chór seminaryjny, ks. Janusz Królikowski, dziekan wydziału, przywitał wszystkich gości zebranych w auli im. św. Jana Pawła II.

 

W swym wystąpieniu dokonał podsumowania minionego roku pod kątem osiągnięć dydaktycznych oraz podzielił się refleksją na temat potrzeby ukazywania człowiekowi miłości Boga, także poprzez naukę.


Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie nominacji wykładowcom naszego wydziału. Otrzymali je: ks. dr Jerzy Bednarz, ks. dr Paweł Bogaczyk, ks. dr Piotr Jaworski, ks. dr Adam Kłóś, ks. dr Paweł Marzec oraz ks. dr Grzegorz Piekarz.


Następnie odbyła się immatrykulacja. Studenci pierwszego roku, zarówno alumni, jak i studenci świeccy, wypowiedzieli słowa przysięgi i otrzymali indeksy.

 

Czytaj więcej...

 

2017.10.07Dzień 7 października 2017 roku był szczególny dla naszej wspólnoty seminaryjnej. Klerycy udali się na doroczną pielgrzymkę do Sanktuarium w Tuchowie. Piesza pielgrzymka do Tuchowskiej Pani wyruszyła o poranku, po błogosławieństwie, którego udzielił pielgrzymom Ksiądz Rektor. W pięknej jesiennej aurze, z modlitwą i śpiewem na ustach, pielgrzymi dotarli do Matki Bożej Tuchowskiej, przynosząc Jej swoje prośby.

 

Zwieńczeniem pielgrzymowania była uroczysta Msza Święta, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr Grzegorz Lechowicz.

 

Czytaj więcej...


2017.10.14W sobotni wieczór, 14 października 2017 roku, wspólnota seminaryjna podjęła modlitewne czuwanie w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie. Podczas modlitwy różańcowej zawierzaliśmy opiece Maryi naszą wspólnotę w początkach nowego roku formacji ku kapłaństwu.

Czytaj więcej...

 

2017.10.2323 października 2017 roku w naszej wspólnocie gościli chorzy z tarnowskich Domów Pomocy Społecznej. Wraz z nimi w kaplicy seminaryjnej uczciliśmy Matkę Bożą modlitwą różańcową.

 

Wielu braci z naszej wspólnoty, zatroszczyło się o przybycie chorych do seminarium.

 

Czytaj więcej...

 

2017.10.22Kościół katolicki od 22 do 28 października 2017 roku przeżywał Tydzień Misyjny. Ta okoliczność zaznaczyła się również w naszej wspólnocie seminaryjnej. W programie nie zabrakło modlitwy za misjonarzy – podczas Eucharystii oraz nabożeństw. Mszy świętej w Niedzielę Misyjną przewodniczył o. Stanisław Wojdak, opiekun Ogniska misyjnego WSD w Tarnowie.

 

Klerycy, którzy w czasie ostatnich wakacji wyjechali na staże misyjne podzielili się swoimi doświadczeniami z pobytu w RCA, Boliwii czy też Kazachstanie. Podczas wieczoru świadectw zostały również wyświetlone krótkie filmy przygotowane przez tegorocznych uczestników stażów. Miała miejsce także promocja albumu podsumowującego 10 lat wyjazdów na staże misyjne.

 

Czytaj więcej...

 

2016 11 02W Uroczystość Wszystkich Świętych oraz w Dzień Zaduszny na cmentarzach naszej diecezji miała miejsce kwesta na rzecz Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie.

Wdzięczni jesteśmy wszystkim ofiarodawcom, dzięki którym możemy przygotowywać się do pełnienia kapłańskiej posługi: tym, którzy złożyli ofiarę na cmentarzach i tym, którzy zorganizowali i pomogli przeprowadzić kwestę – zwłaszcza kapłanom.

 

Wdzięczni jesteśmy również tym, którzy w ciągu całego roku wspierają nas modlitwą, ofiarowują w naszej intencji cierpienia oraz dzielą się z nami tym, co posiadają. BÓG ZAPŁAĆ! Ofiarodawcy naszego Seminarium mają swoje stałe miejsce w codziennej modlitwie seminaryjnej wspólnoty.

Czytaj więcej...

 

2017.11.1111 listopada 2017 roku, w 99. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości zgromadziliśmy się w tarnowskiej Bazylice katedralnej na modlitwie za naszą Ojczyznę. Eucharystii przewodniczył i kazanie wygłosił ks. infułat Adam Kokoszka.

Po Mszy świętej cała wspólnota seminaryjna przyłączyła się do uczestników obchodów patriotycznych upamiętniających poległych w walce o wyzwolenie Ojczyzny, które osiągnięto w 1918 roku. Uroczysty apel poległych miał miejsce przy tarnowskim Grobie Nieznanego Żołnierza.

Czytaj więcej...

 

2017.11.1616 listopada 2017 roku wspólnota seminaryjna gościła Neoprezbiterów, którzy nie tak dawno kroczyli jeszcze drogą formacji do kapłaństwa, a obecnie sprawują już posługę kapłańską w parafiach, do których zostali posłani.

Centralnym punktem spotkania była Msza święta, której przewodniczył ks. Krzysztof Bułat, wikariusz biskupi ds. duchowieństwa. Kazanie wygłosił ks. Mateusz Kawa, jeden z dwudziestu czterech wyświęconych w maju kapłanów.

Czytaj więcej...

 

2017.11.20 25Od 20 do 25 listopada 2017 roku alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie wzięli udział w rekolekcyjnych ćwiczeniach duchowych. W tym roku przewodnikiem na ścieżkach rekolekcyjnego skupienia był ks. Wojciech Werner, proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Brzesku.

 

Ksiądz Rekolekcjonista starał się ukazać wartość modlitwy na drodze kapłańskiego życia, a zwłaszcza modlitwy uwielbienia, która pomaga w walce ze złym duchem. Ponadto w swoich naukach zwrócił uwagę na potrzebę odnowienia swojej relacji do Boga.

 

Czytaj więcej...

 

2017.11.26W Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, obchodzoną 26 listopada 2017 roku, 20 alumnów roku trzeciego przywdziało strój duchowny, który jest zewnętrznym znakiem przynależności do Chrystusa oraz Jego świętego Kościoła.
 
Najświętszej Ofierze sprawowanej w naszej seminaryjnej kaplicy, podczas której nastąpił obrzęd obłóczyn, przewodniczył ks. bp Andrzej Jeż, pasterz i ojciec naszej diecezji.
 
Zwracając się w homilii do alumnów trzeciego roku ukazał im znaczenie stroju duchownego i przypomniał, że noszenie sutanny jest wielkim wyróżnieniem, ale zarazem wielką odpowiedzialnością. Jest ona znakiem sprzeciwu, ponieważ u jednych wywołuje zachwyt, a u innych oburzenie.
 

Czytaj więcej...

 

2017.12.011 grudnia 2017 roku w auli naszego Seminarium odbyło się sympozjum naukowe zatytułowane „Powstanie człowieka w ujęciu interdyscyplinarnym”. W szereg wykładów, swoim słowem słuchaczy wprowadził bp Andrzej Jeż.

 

Podczas pierwszej sesji wysłuchaliśmy czterech przedłożeń. W pierwszym, ks. prof. dr hab. Michał Heller, kosmolog, przedstawił rolę przypadku w powstaniu życia na Ziemi.

 

Następnie dr Wioletta Nowaczewska ukazała historię ewolucji człowieka z punktu widzenia biologa.

 

Czytaj więcej...

 

2017.12.02Dnia 2 grudnia 2017 roku, podczas porannej Mszy Świętej, dwudziestu ośmiu diakonów zostało przyjętych do Papieskiej Unii Misyjnej.


Najświętszej Ofierze przewodniczył i homilię wygłosił ks. Krzysztof Czermak, wikariusz biskupi ds. misji, dyrektor Wydziału Misyjnego Kurii Diecezjalnej, a także były misjonarz w RCA.


Kaznodzieja, przypomniał o konieczności bycia uczniem-misjonarzem. Kapłan powinien realizować tę posługę nie tylko na misjach ad gentes, ale także w środowisku, w którym żyje.

 

Czytaj więcej...

 

2017.12.06W środę, 6 grudnia 2017 roku, zgodnie z chrześcijańskim zwyczajem, do seminaryjnej wspólnoty zawitał Święty Mikołaj i... przyniósł podarunki. W sposób szczególny obdarował dzieci pracowników świeckich, które - jak co roku - z niecierpliwością wyczekiwały tego wyjątkowego Gościa.


O to, by godnie przyjąć Świętego znanego z bezinteresownej dobroci, zatroszczyli się alumni roku czwartego, którzy przygotowali okolicznościową inscenizację zatytułowaną „Miś”.


Czytaj więcej...

 

2017.12.08Ważnym dniem w życiu wspólnoty seminaryjnej jest Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, obchodzona 8 grudnia. Przygotowywaliśmy się do niej przez nowennę, wyśpiewując codziennie na cześć Matki Najświętszej: Tota pulchra es, Maria i słuchając kazań maryjnych, które wygłosił ks. dr Michał Dąbrówka.


Mszy świętej odpustowej przewodniczył ks. prałat Stanisław Śliwa. Kaznodzieja ukazał duchowe piękno Niepokalanej, które wyrażają Jej dwa imiona – Błogosławiona oraz Służebnica.


Czytaj więcej...

 

2017.12.22 22 grudnia w naszym seminaryjnym domu zapanował wigilijny nastrój. W kaplicy pojawił się świąteczny wystrój, a przed wejściem do niej – Bożonarodzeniowa szopka.

 

Wieczorem po Nowennie do Dzieciątka Jezus, wraz z Księżmi Biskupami, Przełożonymi i Profesorami naszego Seminarium zgromadziliśmy się w auli im. św. Jana Pawła II, aby obejrzeć misterium Bożonarodzeniowe o tytule „U Twego Syna”. Przygotowanie jasełek, jak również udekorowanie Seminarium, były dziełem alumnów trzeciego roku.

 

Czytaj więcej...

 

2018.01.31W sobotę 13 stycznia 2018 roku o godz. 15.00 w naszym seminarium odbyło się doroczne spotkanie opłatkowe z członkami Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego.

Na początku wszystkich zebranych powitał Ksiądz Rektor. Po słowach powitania nastąpiła modlitwa nieszporami eucharystycznymi, której przewodniczył ks. Andrzej Michalik – Rektor WSD. Homilię podczas nieszporów wygłosił Biskup Pomocniczy Diecezji Tarnowskiej - ks. bp Leszek Leszkiewicz. Zwrócił uwagę na dar jakim jest powołanie kapłańskie, które rodzi się w wielu sercach młodych ludzi. Zaznaczył, że przez modlitwę, cierpienia i konkretne działania członków Towarzystwa wyraża się troska o ten cenny dar.

Czytaj więcej...

 

2018.01.28W niedzielę, 28 stycznia 2018 roku gościliśmy w murach naszego Seminarium rodziców braci diakonów na przygotowanym specjalnie dla nich dniu skupienia.

 
Spotkanie rozpoczęło się uroczystą Mszą świętą pod przewodnictwem ks. rektora Andrzeja Michalika, a homilię wygłosił ojciec duchowny diakonów, ks. Tomasz Rąpała. Wyjaśnił w niej jak ważny jest głód Boga mobilizujący kapłanów do ciągłego poszukiwania, do kształtowania swojego życia przez Ewangelię, która wstrząsa i porusza. Kapłan godny swego powołania to kapłan działający w osobie Chrystusa, motywowany głodem nieba.

 

Czytaj więcej...

 

2018.02.2424 lutego 2018 r. wspólnota seminaryjna uczestniczyła w uroczystej Mszy Świętej w Bazylice Katedralnej w Tarnowie, której przewodniczył ks. bp Andrzej Jeż.

Okazją do wspólnej modlitwy była dziesiąta rocznica konsekracji ks. bp. Wiesława Lechowicza, biskupa pomocniczego naszej diecezji oraz delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.


Pasterz naszej diecezji wyraził wdzięczność ks. bp. Wiesławowi za oddaną pracę na rzecz Kościoła w Tarnowie i Kościoła powszechnego.


Czytaj więcej...


Copyright © 2010/2013/2014. All Rights Reserved.