2017.09.2525 września 2017 roku uroczystą Mszą Świętą pod przewodnictwem Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża rozpoczęliśmy nowy rok formacyjny i akademicki 2017/2018. To 196. rok formacyjny i akademicki w historii naszego Seminarium.


W czasie Eucharystii, rozpoczętej hymnem Veni Creator, prosiliśmy o potrzebne łaski na rozpoczynający się rok formacji.


Ksiądz Biskup w swojej homilii ukazał szczególną obecność i działanie Ducha Świętego w naszym codziennym życiu seminaryjnym. Zachęcił nas także do otwartości na Jego natchnienia i kierownictwo.

Ponadto hasłem obecnego roku formacyjnego uczynił słowa: „Namaszczeni Duchem Świętym budujemy Kościół na wzór Chrystusa.”


Podczas Eucharystii dziękowaliśmy także za wieloletnią posługę ks. Antoniego Bielaka w naszym Seminarium, który był ojcem duchownym w latach 2012-2017.


Prosiliśmy także o potrzebne łaski dla księży rozpoczynających pracę w naszym Seminarium: ks. Grzegorza Piekarza – wykładowcy muzyki oraz ks. Wojciecha Gałdy – ojca duchownego.

(opr. ww)


Copyright © 2010/2013/2014. All Rights Reserved.