2017.10.055 października 2017 roku uroczyście zainaugurowano rok akademicki na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie UPJP II w Krakowie. Po wyśpiewaniu „Gaude Mater” przez chór seminaryjny, ks. Janusz Królikowski, dziekan wydziału, przywitał wszystkich gości zebranych w auli im. św. Jana Pawła II.

 

W swym wystąpieniu dokonał podsumowania minionego roku pod kątem osiągnięć dydaktycznych oraz podzielił się refleksją na temat potrzeby ukazywania człowiekowi miłości Boga, także poprzez naukę.


Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie nominacji wykładowcom naszego wydziału. Otrzymali je: ks. dr Jerzy Bednarz, ks. dr Paweł Bogaczyk, ks. dr Piotr Jaworski, ks. dr Adam Kłóś, ks. dr Paweł Marzec oraz ks. dr Grzegorz Piekarz.


Następnie odbyła się immatrykulacja. Studenci pierwszego roku, zarówno alumni, jak i studenci świeccy, wypowiedzieli słowa przysięgi i otrzymali indeksy.

 

Po immatrykulacji ks. dr Andrzej Dudek wygłosił wykład inauguracyjny na temat: „Teologiczne założenia odnowy i reformy liturgicznej Soboru Watykańskiego II”.

 

Po wykładzie nadszedł czas okolicznościowych wystąpień zwieńczonych wystąpieniem ks. bpa Andrzeja Jeża – Wielkiego Wicekanclerza.

 

opr. ww

 

 

 


Copyright © 2010/2013/2014. All Rights Reserved.