2017.09.30W sobotę, 30 września 2017 roku, uczestniczyliśmy w IX Diecezjalnym Forum Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich.
Rozpoczęło się ono w Katedrze, Mszą Świętą pod przewodnictwem ks. bp. Artura Mizińskiego, sekretarza generalnego KEP. Następnie w Urzędzie Wojewódzkim odbyła się część wykładowa. W części przedobiadowej wysłuchaliśmy następujących przedłożeń:

 

- słowo wstępne wygłosił Biskup Tarnowski Andrzej Jeż;

- wykład ks. bp. Artura Mizińskiego traktował o roli i znaczeniu Synodu Diecezjalnego w aspektach prawnych i duszpasterskich; 

- Ksiądz Andrzej Michalik, rektor naszego Seminarium, zwrócił uwagę na przestrzeń wspólnoty oraz prawdziwej odnowy Kościoła w kontekście V Synodu;

- Ostatnie przemówienie przed przerwą dotyczące roli świeckich w pracach V Synodu Diecezji Tarnowskiej miał ks. bp Leszek Leszkiewicz; 
 - Po przerwie dr hab. Aleksander Bańka, przewodniczący komisji ds. Świeckich na II Synodzie Katowickim, wygłosił świadectwo zaangażowania świeckich w prace Synodu w Katowicach;

- ks. Bogusław Brzyś oraz ks. Stanisław Cyran zaprezentowali program duszpasterski dotyczący formacji w grupach sąsiedzkich new pastoral.

 

Na zakończenie zostały zaprezentowane niektóre ruchy i stowarzyszenia działające w Diecezji Tarnowskiej.

 

opr. ww

 

 


Copyright © 2010/2013/2014. All Rights Reserved.