2016 11 02W Uroczystość Wszystkich Świętych oraz w Dzień Zaduszny na cmentarzach naszej diecezji miała miejsce kwesta na rzecz Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie.

Wdzięczni jesteśmy wszystkim ofiarodawcom, dzięki którym możemy przygotowywać się do pełnienia kapłańskiej posługi: tym, którzy złożyli ofiarę na cmentarzach i tym, którzy zorganizowali i pomogli przeprowadzić kwestę – zwłaszcza kapłanom.

 

Wdzięczni jesteśmy również tym, którzy w ciągu całego roku wspierają nas modlitwą, ofiarowują w naszej intencji cierpienia oraz dzielą się z nami tym, co posiadają. BÓG ZAPŁAĆ! Ofiarodawcy naszego Seminarium mają swoje stałe miejsce w codziennej modlitwie seminaryjnej wspólnoty.

W tych dniach pamięcią modlitewną otaczamy przede wszystkim naszych bliskich zmarłych: Księży Rektorów, Profesorów i Wychowawców, Siostry zakonne i Pracowników świeckich, którzy posługiwali niegdyś w Seminarium oraz Dobroczyńców naszego Domu.

W modlitwie różańcowej imiennie wspominamy przed Panem naszych bliskich zmarłych. Oktawa Uroczystości Wszystkich Świętych jest także czasem nawiedzania cmentarzy i uzyskiwania odpustów dla dusz czyśćcowych.

 

opr. ww

 

 

 


Copyright © 2010/2013/2014. All Rights Reserved.