2017.11.1616 listopada 2017 roku wspólnota seminaryjna gościła Neoprezbiterów, którzy nie tak dawno kroczyli jeszcze drogą formacji do kapłaństwa, a obecnie sprawują już posługę kapłańską w parafiach, do których zostali posłani.

Centralnym punktem spotkania była Msza święta, której przewodniczył ks. Krzysztof Bułat, wikariusz biskupi ds. duchowieństwa. Kazanie wygłosił ks. Mateusz Kawa, jeden z dwudziestu czterech wyświęconych w maju kapłanów.

Po Najświętszej Eucharystii spotkaliśmy się w seminaryjnym refektarzu na wspólnej kolacji. Ksiądz Piotr Tajak, prezes rocznika Neoprezbiterów, zapewnił o modlitwach zanoszonych za seminarium przez najmłodszych kapłanów w naszej diecezji.

Wdzięczni za wszelką życzliwość i przekazany nam dar polecamy naszych starszych braci Bożej opiece, prosząc Jezusa Chrystusa, by prowadził tych, których sam wybrał i powołał. Szczęść Boże!

 

opr. ww

 

 

 


Copyright © 2010/2013/2014. All Rights Reserved.