2017.12.011 grudnia 2017 roku w auli naszego Seminarium odbyło się sympozjum naukowe zatytułowane „Powstanie człowieka w ujęciu interdyscyplinarnym”. W szereg wykładów, swoim słowem słuchaczy wprowadził bp Andrzej Jeż.

 

Podczas pierwszej sesji wysłuchaliśmy czterech przedłożeń. W pierwszym, ks. prof. dr hab. Michał Heller, kosmolog, przedstawił rolę przypadku w powstaniu życia na Ziemi.

 

Następnie dr Wioletta Nowaczewska ukazała historię ewolucji człowieka z punktu widzenia biologa.

 

Kolejne wystąpienie prof. dr. hab. Jana Kozłowskiego nosiło tytuł „Powstanie cech specyficznie ludzkich – moment czy proces?”.

 

Sesję zakończyła prof. dr hab. Ewa Bartnik, która podjęła refleksję nad istnieniem genów człowieczeństwa.

 

Po przerwie wygłoszono kolejne trzy przedłożenia. Ks. dr Tomasz Maziarka przedstawił referat zatytułowany „Powstanie człowieka w ujęciu emergentyzmu”.

 

Z kolei znany biblista ks. prof. dr hab. Janusz Lemański poszukiwał źródeł i znaczenia biblijnej koncepcji antropologicznej.

 

Ostatnim prelegentem był teolog, ks. dr hab. Janusz Królikowski, prof. UPJPII, który zaprezentował wykład pt. „Specyfika człowieka jako stworzenia, a ewolucja”.

 

Sympozjum cieszyło się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy obecność licznych gości z całej Polski.

 

opr. ww

 

 

2017.12.01 konf 0002

 fot. z sympozjum

2017.12.01 konf 0003

 fot. z sympozjum

2017.12.01 konf 0004

 fot. z sympozjum

 

 

 


Copyright © 2010/2013/2014. All Rights Reserved.