2017.12.02Dnia 2 grudnia 2017 roku, podczas porannej Mszy Świętej, dwudziestu ośmiu diakonów zostało przyjętych do Papieskiej Unii Misyjnej.


Najświętszej Ofierze przewodniczył i homilię wygłosił ks. Krzysztof Czermak, wikariusz biskupi ds. misji, dyrektor Wydziału Misyjnego Kurii Diecezjalnej, a także były misjonarz w RCA.


Kaznodzieja, przypomniał o konieczności bycia uczniem-misjonarzem. Kapłan powinien realizować tę posługę nie tylko na misjach ad gentes, ale także w środowisku, w którym żyje.

 

Odwołując się do Ewangelii, ks. Krzystof zwrócił uwagę na zachowanie właściwej postawy czuwania i modlitwy w oczekiwaniu na przyjście Pana.

Ufamy, że Duch Boży stale rozpalać będzie w sercach nowych członków Papieskiej Unii Misyjnej radość ewangelizowania, skłaniając ich do wychodzenia z orędziem Ewangelii do wszystkich.


opr. ww

 

 

 


Copyright © 2010/2013/2014. All Rights Reserved.