2017.12.08Ważnym dniem w życiu wspólnoty seminaryjnej jest Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, obchodzona 8 grudnia. Przygotowywaliśmy się do niej przez nowennę, wyśpiewując codziennie na cześć Matki Najświętszej: Tota pulchra es, Maria i słuchając kazań maryjnych, które wygłosił ks. dr Michał Dąbrówka.


Mszy świętej odpustowej przewodniczył ks. prałat Stanisław Śliwa. Kaznodzieja ukazał duchowe piękno Niepokalanej, które wyrażają Jej dwa imiona – Błogosławiona oraz Służebnica.


Po Eucharystii w auli im. św. Jana Pawła II odbyła się akademia, którą wzbogacił okolicznościowy wykład ks. prof. dr. hab. Marka Chmielewskiego, wykładowcy KUL, na temat: „Niepokalane Poczęcie a duchowość katolicka” .

 

Następnie miał miejsce przygotowany przez kleryków montaż słowno-muzyczny. Zamknięcie tej części obchodów stanowiły słowo i błogosławieństwo ks. bpa Andrzeja Jeża.


Wieczornym zwieńczeniem tego uroczystego dnia stało się wyśpiewanie w kaplicy seminaryjnej przez alumnów hymnu Akathistos ku czci Najświętszej Maryi Panny.


opr. ww

 

 

2017.12.08 001

2017.12.08 002

2017.12.08 003

2017.12.08 004

2017.12.08 005

 

 

 

 


Copyright © 2010/2013/2014. All Rights Reserved.