2018.02.2525 lutego 2018 r. nasza wspólnota miała okazję przeżyć w seminaryjnej kaplicy oratorium pasyjne „Ślad losu” w wykonaniu grupy „Misericordes”. Miało ono artystyczną formę nabożeństwa drogi krzyżowej autorstwa ojców redemptorystów: Wojciecha Skroboszewskiego i Andrzeja Wodki.


To muzyczne przedstawienie pozwoliło nam w pięknie dźwięków, w każdym słowie głęboko dotykającym życia oraz w obrazie przeszywającym uczucia wejść głębiej w misterium męki, śmierci i zmartwychwstania naszego Pana, Jezusa Chrystusa w czasie Wielkiego Postu.

 

Czytaj więcej...

 

2018.03.055 marca 2018 r. w auli naszego Seminarium odbyła się sesja naukowa z okazji 50. rocznicy śmierci ks. bp. Karola Pękali, biskupa pomocniczego naszej diecezji w latach 1946 – 1968, której patronował ks. bp Andrzej Jeż.

 

Pierwszą prelekcję wygłosił ks. dr Jacek Soprych, w której zaprezentował biogram ks. bp. Karola Pękali. Następnie ks. prof. dr hab. Bogdan Stanaszek (UPJPII w Krakowie) przybliżył kontekst historyczny, w którym przyszło działać Biskupowi. Kolejne wystąpienie ks. dr Leszek Rojowski poświęcił owocnej działalności charytatywnej bp. Pękali. W dalszej części ks. dr hab. Janusz Królikowski, prof. UPJPII, przedstawił wkład bp. Karola Pękali i bp. Michała Blecharczyka w prace II Soboru Watykańskiego.

 

Czytaj więcej...

 

2018.03.07W środę 7 marca 2018 roku wspólnota seminaryjna obchodziła uroczystość patronalną ku czci św. Tomasza z Akwinu.

 

Rozpoczęła się ona 6 marca nieszporami, w czasie których egzortę wygłosił ks. dr Krzysztof Bułat, wikariusz biskupi ds. stałej formacji duchowieństwa. Podjął w niej refleksję nad świętością życia kapłanów i kleryków.

 

Następnego dnia uroczystą Mszę Świętą celebrował i okolicznościową homilię wygłosił ks. dr Adam Kłóś - profesor naszego Wydziału.

 

Po Eucharystii, w auli im. św. Jana Pawła II miał miejsce wykład ks. prof. dr. hab. Stanisława Wszołka pt. „Ex motu w scientia divina i w sacra doctrina św. Tomasza z Akwinu”, który zachęcił nas do pracy intelektualnej i zgłębiania myśli filozoficznej i teologicznej św. Tomasza z Akwinu.

 

Czytaj więcej...

 

2018.03.1111 marca 2018 r. odbył się w naszym domu dzień skupienia rodziców alumnów roku piątego, który rozpoczął się o godzinie 10.30 uroczystą Eucharystią w seminaryjnej kaplicy.


Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz rektor Andrzej Michalik.

 

Po Mszy  Świętej rodzice udali się na obiad do refektarza, a po jego zakończeniu uczestniczyli w auli św. Jana XXIII we wspólnym spotkaniu, podczas którego konferencje wygłosili Ksiądz Rektor oraz księża opiekunowie roku V: ks. prorektor Leszek Rojowski i ojciec duchowny ks. Adam Sroka.

 

Czytaj więcej...

 

2018.03.16 19Od 16 do 19 marca 2018 roku nasza wspólnota seminaryjna przeżywała święty czas ćwiczeń duchowych. Tegoroczne rekolekcje wielkopostne prowadził ks. Krzysztof Wons SDS, Dyrektor Centrum Formacji Duchowej w Krakowie.

 

Rekolekcje odbyły się w rytmie lectio divina. Centrum rozważań stanowił fragment z Ewangelii wg św. Marka dotyczący bogatego człowieka, pytającego Jezusa o to, co zrobić by otrzymać życie wieczne (Mk 10,17-22).


Czytaj więcej...

 

2018.03.1818 marca 2018 roku w kaplicy seminaryjnej celebrowana była uroczysta Eucharystia, której przewodniczył Biskup Tarnowski Andrzej Jeż. Podczas Mszy Świętej dwudziestu trzech braci z roku piątego zostało włączonych do grona kandydatów do diakonatu i prezbiteratu.

 

Podczas Mszy Świętej dwudziestu trzech braci z roku piątego zostało włączonych do grona kandydatów do diakonatu i prezbiteratu.

 

W swojej homilii Ksiądz Biskup podkreślił potrzebę radykalnego przybliżenia się do Chrystusa, aby nasza przyszła praca duszpasterska emanowała tylko Nim samym. Wyznał również wielką radość Kościoła z przyjęcia nowych kandydatów do święceń.

 

Czytaj więcej...

 

2018.03.19Dnia 19 marca 2018 roku podczas Mszy Świętej w uroczystość św. Józefa, której przewodniczył ks. bp Leszek Leszkiewicz, zostali ustanowieni nowi lektorzy i akolici. Dwudziestu braci z roku trzeciego przyjęło z rąk Księdza Biskupa posługę lektoratu, a dwudziestu dwóch braci z roku czwartego posługę akolitatu.

 

W homilii Ksiądz Biskup zwrócił  uwagę na osobistą relację z Bogiem, której fundamentem jest uświadamianie ciągłej obecności Boga w naszym życiu. Dał  nam również za przykład św. Józefa, który zarówno wsłuchiwał się w słowa Jezusa jak i z pełnym szacunkiem i oddaniem nosił w swych dłoniach ten największy skarb świata.

 

Czytaj więcej...

 

2018.03.31W wielkosobotni poranek, po modlitwie brewiarzowej w Bazylice katedralnej, zgromadziliśmy się w auli seminaryjnej, gdzie dziekan alumnów wypowiedział słowa życzeń wielkanocnych dla księży biskupów i przełożonych.

 

Po nim słowo do zebranych skierował ks. bp Andrzej Jeż, życząc radosnego świętowania i odpoczynku.


Po życzeniach klerycy wyjechali do rodzinnych parafii na świąteczną przerwę. Jak w ubiegłych latach w Seminarium pozostali klerycy z piątego roku, którym powierzono przygotowanie asysty liturgii Wigilii Paschalnej w Katedrze, w tarnowskich Domach Pomocy Społecznej oraz w więzieniu.

 

 

 

Na Zmartwychwstanie Pańskie składamy najlepsze życzenia wszystkim odwiedzającym naszą stronę:

 

Czytaj więcej...

 

2018.04.21W sobotę 21 kwietnia 2018 roku wzięliśmy udział w uroczystej inauguracji V Synodu Diecezji Tarnowskiej, któremu przyświeca myśl i zadanie: „Kościół na wzór Chrystusa”.

 

Inauguracja rozpoczęła się modlitwą stacyjną w kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej, połączoną z krótką adoracją Najświętszego Sakramentu, której przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jeż.

 

Następnie ze śpiewem litanii do Wszystkich Świętych udaliśmy się w procesji ulicami Tarnowa do kościoła katedralnego, gdzie uczestniczyliśmy w Eucharystii pod przewodnictwem metropolity krakowskiego, abpa Marka Jędraszewskiego. W uroczystości uczestniczyło piętnastu arcybiskupów i biskupów, sześciuset kapłanów oraz kilka tysięcy wiernych. W homilii Ksiądz Arcybiskup mówił o powodach zwołania Synodu oraz wskazał na zadania duszpasterskie, jakie rysują się przed nim.

 

Czytaj więcej...

2018.05.1717 marca 2018 r. w auli im. św. Jana Pawła II odbyła się promocja albumu zatytułowanego „Ziemia Świętych i Błogosławionych. Relikwie i relikwiarze Diecezji Tarnowskiej”. Album, powstały z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, stanowi świadectwo współpracy państwa oraz Kościoła w dziele odbudowy Rzeczpospolitej, co w swym przemówieniu podkreślił ks. bp Andrzej Jeż.

 

Konferencja rozpoczęła się od wystąpienia Pani Wicepremier Beaty Szydło, które dotyczyło polityki społecznej Rzeczpospolitej w ostatnim stuleciu. Uzupełnieniem powyższej prelekcji był syntetyczny wykład Pana profesora Jana Żaryna, w którym starał się on ukazać rolę Kościoła w walce o niepodległość Ojczyzny.

 

Czytaj więcej...

2018.05.19W sobotę 19 maja 2018 roku nasza diecezja wzbogaciła się o nowych duchownych. Tego dnia 23 braci z roku piątego przyjęło święcenia diakonatu.


Do święceń przygotowywali się podczas tygodniowych rekolekcji, które prowadził ks. Adam Sroka, ojciec duchowny, który towarzyszy braciom z roku piątego na drodze ich seminaryjnej formacji.


W piątkowy wieczór wobec całej wspólnoty seminaryjnej kandydaci do diakonatu złożyli uroczystą przysięgę przed święceniami. W duchu miłości i służby zobowiązali się tym samym do trwania w nauce Kościoła, posłuszeństwa, celibatu i modlitwy brewiarzowej.


Czytaj więcej...


swiec kapl 1326 maja 2018 roku diecezja tarnowska wzbogaciła się o nowych 27 kapłanów.


Do tego wydarzenia nowi kapłani przygotowywali się przez sześć lat formacji seminaryjnej. Ostatnie tygodnie przeżywali w domu formacyjnym w Błoniu koło Tarnowa.


W czasie Wielkiego Postu, w ramach praktyki duszpasterskiej, posługiwali w parafiach naszej diecezji. Bezpośredni tydzień poprzedzający święcenia kapłańskie przeżyli w duchu skupienia podczas rekolekcji, które prowadził ks. prał. Andrzej Pękala.

 

Czytaj więcej...


2018.05.29Dnia 29 maja 2018 r. nasi nowo wyświęceni bracia kapani celebrowali w seminaryjnym Wieczerniku swą prymicyjną Mszę Świętą, udzielając na koniec wszystkim zgromadzonym prymicyjnego błogosławieństwa.Od stołu uczty Pańskiej przenieśliśmy się do refektarza, aby wspólnie spożyć uroczystą kolację.

 

Następnie w auli im. św. Jana Pawła II uczestniczyliśmy w akademii pożegnalnej neoprezbiterów.Po montażu słowno – muzycznym najmłodsi kapłani naszej diecezji odebrali dokumenty poświadczające ich intelektualną formację na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II Sekcja w Tarnowie, uwieńczoną tytułem naukowym w stopniu magistra.

 

Czytaj więcej...

 

2018.06.23Dnia 23 czerwca 2018 r. nasza wspólnota seminaryjna uczestniczyła we Mszy świętej na zakończenie roku formacyjnego.

 

Najświętszej Ofierze przewodniczył Ks. bp Andrzej Jeż, biskup tarnowski.

 

Wraz z Księżmi Przełożonymi i Profesorami dziękowaliśmy Bogu za otrzymane w czasie minionego roku dobro.

 

Czytaj więcej...


Copyright © 2010/2013/2014. All Rights Reserved.