ul. Piłsudskiego 6, 33-100 Tarnów, tel. (14) 621-35-05 (w. 754)
Vademecum Czytelnika
 
1. Jak można zapisać się do biblioteki?
Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie (dalej: Biblioteka) jest powszechnie dostępna. Aby móc korzystać z zasobów bibliotecznych, należy dokonać zapisu. Można to zrobić  albo bezpośrednio w Bibliotece, albo poprzez stronę internetową Biblioteki, wchodząc do katalogu online (adres: https://katalogbiblioteki.wsd.tarnow.pl) a następnie kliknąć na ikonę rejestracji nowych czytelników, która znajduje się w prawym górnym rogu i oraz wypełnić formularz (poając aktualne dane wraz z adresem mailowym oraz numerem telefonu). W celu aktywacji konta należy w ciągu 14 dni zgłosić się osobiście do Biblioteki, aby przy pomocy stosownych dokumentów potwierdzić prawdziwość danych osobowych (dowód osobisty). Każdy Czytelnik otrzymuje legitymację oraz indywidualny login i hasło.
 
 
2. W jakim celu potrzebne są login i hasło?
Do przeglądania zasobów bibliotecznych poprzez katalog online nie wymaga się loginu i hasła. Są jednak niezbędne, aby korzystać z książek znajdujących się w magazynie. Zamówienia na materiały biblioteczne składa się wyłącznie drogą elektroniczną, po wcześniejszym zalogowaniu się na swoje konto. Dostęp do indywidualnego konta internetowego umożliwia każdemu zamawianie książek do czytelni, rezerwację oraz zamawianie książek do Wypożyczalni, zgodnie ze statusem Czytelnika, a także jednorazową prolongatę wypożyczonej książki, o ile nie została ona przez kogoś zarezerwowana. Bibliotekarz nie ma możliwości składania zamówienia dla czytelnika, zaś zamówienia poprzez rewersy kartkowe dotyczą wyłącznie starszych pozycji, które nie zostały jeszcze objęte systemem elektronicznym i można je znaleźć jedynie w tzw. katalogu kartkowym.
 
 
3. Z czego można skorzystać w czytelni?
Każdy, kto zapisał się do Biblioteki może korzystać z księgozbioru podręcznego w Czytelni (książki i czasopisma), oraz zamawiać albo rezerwować do Czytelni zasoby znajdujące się w magazynie. Prace naukowe (dyplomowe, magisterskie, doktorskie) mogą być udostępnione wyłącznie po okazaniu wypełnionego formularza: „Pozwolenie na korzystanie z archiwalnych prac naukowych Wydziału Teologicznego UPJPII, Sekcja w Tarnowie” (Załącznik I, dostępny tutaj). Zamówione do Czytelni książki czy czasopisma, oczekują na odbiór przez 4 dni. Zamówienia złożone przed godz. 15.00 są realizowane najpóźniej do godziny tego samego dnia, natomiast zamówione po godz. 15.00 będą dostępne następnego dnia. W soboty Biblioteka realizuje wyłącznie zamówienia złożone w poprzednie dni. Książki zamówione w sobotę będą dostępne w poniedziałek.
Biblioteka nie wykonuje usług kserograficznych. Istnieje możliwość własnoręcznego wykonywania kopii elektronicznych przy pomocy prywatnego aparatu fotograficznego z zachowaniem praw autorskich dzieła i za zgodą pracownika Biblioteki.
 
 
4. Jak korzystać z czytelni?
Korzystanie z Czytelni jest możliwe tylko po wcześniejszym pozostawieniu w szafce przed wejściem wierzchnich okryć oraz wszelkich przedmiotów z wyjątkiem notatnika, przyborów do pisania (nieosłoniętego urządzenia przenośnego do pisania oraz aparatu fotograficznego). Szafki są zamykane na klucz z mechanizmem depozytowym. Czytelnik powinien zwrócić uwagę na prawidłowe zamknięcie szafki. Surowo zabrania się wnoszenia toreb, plecaków, teczek itp. oraz produktów spożywczych. Czytelnia jest strefą ciszy i dlatego zabrania się prowadzenia tam rozmów telefonicznych (uprasza się o przełączenie telefonu w tryb wyciszenia). Po okazaniu legitymacji i dopełnieniu formalności związanych z zapisem do Biblioteki, czytelnik wpisuje się do zeszytu znajdującego się na ladzie i udaje się na miejsce wskazane przez pracownika Biblioteki.
Zamówione z magazynu książki należy odbierać i zwracać przy ladzie obok wejścia, natomiast książki z księgozbioru podręcznego po konsultacji pozostawia się na wskazanych stolikach. W przypadku wątpliwości kierujemy się do bibliotekarza. Zapis do Biblioteki oznacza akceptację faktu, że obiekt jest monitorowany oraz zobowiązuje do stosowania zasad funkcjonowania czytelni oraz uwag pracowników Biblioteki.
 
 
5. Jak korzystać z wypożyczalni?
Osoby uprawnione do wypożyczania korzystają z Wypożyczalni zgodnie ze swoim statusem, który określa ilość książek i termin zwrotu. Odbiór książek jest możliwy jedynie w godzinach pracy wypożyczalni w czasie 4 dni od daty złożenia zamówienia. Zamówień i rezerwacji (w przypadku, gdy pozycja jest aktualnie wypożyczona) dokonuje się drogą elektroniczną po zalogowaniu na konto w systemie OPAC (adres: https://katalogbiblioteki.wsd.tarnow.pl). Tą samą drogą można również jednorazowo dokonać prolongaty wypożyczenia. Ewentualne kolejne prolongaty są możliwe jedynie u bibliotekarza za okazaniem książki.
Czytelnik zobowiązuje się do zwrotu książek w terminie wynikającym z uprawnień określonych przez status.
 
 
6. Jak można zwrócić książki?
System automatycznie powiadamia drogą mailową o zbliżającym się terminie zwrotu. Książkę można zwrócić w Wypożyczalni lub za pomocą "wrzutni RFID", znajdującej się w korytarzu przylegającym do wypożyczalni (przy windzie). Ten drugi sposób jest możliwy jedynie dla książek wypożyczonych po 1 sierpnia 2012 r. Wybierając na ekranie dotykowym ikonę „Otwórz” należy wsunąć jedną książkę do otworu znajdującego się poniżej. Na ekranie pojawi się informacja potwierdzająca zwrot książki. Niezależnie od ilości zawsze należy książki wsuwać pojedynczo. Po zakończeniu można wydrukować potwierdzenie zwrotu. Wrzutnia jest czynna od poniedziałku do soboty w godz. 7.00 - 20.00 (z wyjątkiem uroczystości i świąt).
 
Formularz do pobrania:

 

Formularz pozwolenia download pdf_icon

 

 

Copyright © 2010/2013/2014. All Rights Reserved.