ul. Piłsudskiego 6, 33-100 Tarnów, tel. (14) 621-35-05 (w. 754)
Vademecum Czytelnika
 
1. Jak można zapisać się do biblioteki?
Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie (dalej: Biblioteka) jest powszechnie dostępna. Aby móc korzystać z zasobów bibliotecznych, należy dokonać zapisu. Można to zrobić w Wypożyczalni Biblioteki po wypełnieniu formularza zapisu i potwierdzeniu swojej tożsamości stosownym dokumentem (dowód osobisty lub paszport). Każdy Czytelnik otrzymuje kartę biblioteczną oraz indywidualny login i hasło użytkownika do systemu biblioteczno-informacyjnego.
 
 
2. W jakim celu potrzebne są login i hasło?
Do przeglądania zasobów bibliotecznych poprzez katalog online nie wymaga się loginu i hasła. Login i hasło są niezbędne, aby korzystać ze zbiorów zgromadzonych w magazynach Biblioteki: Czytelnik składa zamówienia na materiały biblioteczne drogą elektroniczną, po wcześniejszym zalogowaniu się na swoje konto użytkownika w systemie biblioteczno-informacyjnym. Dostęp do indywidualnego konta internetowego umożliwia Czytelnikowi: obsługę swojego konta użytkownika, zamawianie książek do Czytelni lub Wypożyczalni zgodnie ze statusem Czytelnika, rezerwację dzieł wypożyczonych, a także jednorazową prolongatę wypożyczonych zbiorów, o ile nie zostały objęte rezerwacją innego Czytelnika. 
 
 
3. Z czego można skorzystać w czytelni?
Każdy, kto zapisał się do Biblioteki może korzystać z materiałów bibliotecznych udostępnionych w księgozbiorze podręcznym w Czytelni (książki i czasopisma), oraz zamawiać albo rezerwować do Czytelni zasoby znajdujące się w magazynie. Prace naukowe (dyplomowe, magisterskie, doktorskie) mogą być udostępnione wyłącznie po okazaniu wypełnionego formularza: „Pozwolenie na korzystanie z archiwalnych prac naukowych Wydziału Teologicznego UPJPII, Sekcja w Tarnowie” (Załącznik I, dostępny tutaj). Zamówione do Czytelni książki lub czasopisma, oczekują na odbiór przez 4 dni. Wszystkie zamówienia złożone przed godz. 15.00 są realizowane w ciągu 1 godziny w tym samym dniu, natomiast zamówione po godz. 15.30 będą dostępne następnego dnia.
Biblioteka nie wykonuje usług kserograficznych. Istnieje możliwość własnoręcznego wykonywania kopii elektronicznych przy pomocy prywatnego aparatu fotograficznego z zachowaniem praw autorskich dzieła i za zgodą pracownika Biblioteki.
 
 
4. Jak korzystać z czytelni?
Korzystanie z Czytelni jest możliwe tylko po wcześniejszym pozostawieniu w szafce przed wejściem wierzchnich okryć oraz wszelkich przedmiotów z wyjątkiem notatnika, przyborów do pisania (nieosłoniętego urządzenia przenośnego do pisania oraz aparatu fotograficznego). Szafki z mechanizmem depozytowym są zamykane na klucz. Czytelnik powinien zwrócić uwagę na prawidłowe zamknięcie szafki. Surowo zabrania się wnoszenia toreb, plecaków, teczek itp. oraz produktów spożywczych. Czytelnia jest strefą ciszy i dlatego zabrania się prowadzenia tam rozmów telefonicznych (uprasza się o przełączenie telefonu w tryb wyciszenia). Po okazaniu karty bibliotecznej Czytelnik potwierdza wejście w zeszycie znajdującym się na ladzie i udaje się na miejsce wskazane przez pracownika Biblioteki.
Zamówione z magazynu książki należy odbierać i zwracać przy ladzie obok wejścia, natomiast książki z księgozbioru podręcznego po konsultacji pozostawia się na wskazanych stolikach. W przypadku wątpliwości kierujemy się do bibliotekarza. Zapis do Biblioteki oznacza akceptację faktu, że obiekt jest monitorowany oraz zobowiązuje do stosowania zasad funkcjonowania czytelni oraz uwag pracowników Biblioteki.
 
 
5. Jak korzystać z wypożyczalni?
Osoby uprawnione do wypożyczania korzystają z Wypożyczalni zgodnie ze swoim statusem, który określa ilość książek i termin zwrotu. Odbiór książek jest możliwy jedynie w godzinach pracy wypożyczalni w czasie 4 dni od daty złożenia zamówienia. Zamówień i rezerwacji (w przypadku, gdy pozycja jest aktualnie wypożyczona) dokonuje się drogą elektroniczną po zalogowaniu na konto w systemie biblioteczno-informacyjnym (adres: https://katalogbiblioteki.wsd.tarnow.pl). Tą samą drogą można również jednorazowo dokonać prolongaty wypożyczenia. Ewentualne kolejne prolongaty są możliwe jedynie u bibliotekarza za okazaniem książki.
Czytelnik zobowiązuje się do zwrotu książek w terminie wynikającym z uprawnień określonych przez status.
 
 
6. Jak można zwrócić książki?
System biblioteczno-informacyjny automatycznie powiadamia drogą mailową o zbliżającym się terminie zwrotu. Książkę można zwrócić w Wypożyczalni lub za pomocą Wrzutni RFID, znajdującej się w korytarzu przylegającym do wypożyczalni (przy windzie). Ten drugi sposób jest możliwy jedynie dla książek wypożyczonych po 1 sierpnia 2012 r. Wybierając na ekranie dotykowym ikonę „Otwórz” należy wsunąć jedną książkę do otworu znajdującego się poniżej. Na ekranie pojawi się informacja potwierdzająca zwrot książki. Niezależnie od ilości oddawanych książek zawsze należy książki wsuwać pojedynczo. Po zakończeniu można wydrukować potwierdzenie zwrotu. Wrzutnia RFID jest czynna od poniedziałku do soboty w godz. 7.00 - 20.00 (z wyjątkiem uroczystości i świąt).
 
Formularz do pobrania:

 

Formularz pozwolenia download pdf_icon

 

 

Copyright © 2010/2013/2014. All Rights Reserved.