Świat was potrzebuje!

(św. Jan Paweł II)                       

 

  

D Z I E Ń    O T W A R T Y

w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie
23 kwietnia 2016 roku

 

 

2016 04 23 01Dnia 23 kwietnia 2016 r. w naszym seminarium miał miejsce dzień otwarty – już po raz trzeci. Z całej diecezji przyjechało do nas ponad dwustu młodzieńców, którzy chcieli przeżyć wspólne spotkanie z klerykami i księżmi formatorami, aby dowiedzieć się czegoś więcej o seminarium.

 

Spotkanie rozpoczęło się adoracją Najświętszego sakramentu, po której uczestniczyliśmy we Mszy Świętej sprawowanej przez ks. bpa Leszka Leszkiewicza.

 
Jego homilia zawierała wiele cennych wskazówek odnośnie do modlitwy oraz życia zgodnie według nauki Chrystusa. Kaznodzieja przypomniał  także wielokrotnie powtarzane wezwanie papieża Franciszka, aby każdego dnia przeczytać choć mały fragment Ewangelii.


2016 04 23 02Do tej zachęty biskup dołączył egzemplarz Ewangelii, który otrzymał każdy uczestnik spotkania.

 

Po wysłuchaniu słowa Bożego i pokrzepieniu się pokarmem duchowym na Eucharystii, przyszła pora, aby pokrzepić również i ciało podczas obiadu w seminaryjnym refektarzu.


Po posiłku na naszych gości czekała uczta dla umysłu i uszu. Mieli bowiem okazję wysłuchać wykładu ks. dra hab. Tadeusza Pabjana, na temat: „Czy czas ma początek”. Poruszane zagadnienia wyraźnie zaciekawiły słuchaczy, o czym świadczyły liczne pytania do wykładowcy.  Przed i po wykładzie wystąpił również zespół klerycki „Genezarteh”.

 

2016 04 23 04Po wyjściu z auli seminaryjnej była możliwość zwiedzania seminarium. Uczestnicy zawitali do biblioteki, zobaczyli sale wykładowe, salę pamięci i kaplicę bł. ks. Romana Sitki (rektora seminarium tarnowskiego, który został zamęczony w Auschwitz).


Wielkie zaciekawienie wzbudziła niedawno oddana do użytku sala misyjna, gdzie można podziwiać eksponaty przywiezione z różnych zakątków świata.

 

Spotkanie zakończyło się nabożeństwem do Bożego Miłosierdzia. Na drogę każdy otrzymał „coś na ząb” i drobne upominki od seminarium.

 

Być może kiedyś, któryś z naszych gości rozpozna powołanie do służby Bożej? Zachęcamy do modlitwy w tej intencji i już dziś zapraszamy na przyszłoroczne spotkanie!

 

 

 

 

oprac. bs r

 

2016 04 23 03

 

 

Materiał filmowy i plakat z zapowiedzią

 

 

 


 

 

 

 

 

plakat dzien otwarty 2016 670 

 

 

 

 

powolani


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2010/2013/2014. All Rights Reserved.