peru_m"Kościół posłany przez Boga do narodów, aby był powszechnym sakramentem zbawienia, usiłuje głosić Ewangelię wszystkim ludziom z najgłębszej potrzeby własnej katolickości oraz z nakazu swego Założyciela. Sami bowiem Apostołowie, na których Kościół został założony, idąc w ślady Chrystusa, głosili słowo prawdy i rodzili Kościoły. A zadaniem ich następców jest nieustannie prowadzić to dzieło, aby nauka Boża się szerzyła i była wysławiana i aby Królestwo Boże na całym świecie głoszono i zakładano" (Ad gentes 1).

Czytaj więcej...

 

misja_02_mPrawda o misyjnej naturze Kościoła znalazła swoje odbicie w sercu diecezji, w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, gdzie już od kilkudziesięciu lat działa Koło Misyjne Kleryków. Od r. 1923 istniała Księga członków Związku Misyjnego Diecezji Tarnowskiej, kolejną założono w roku 1964. Koło Misyjne stanowiło solidne zaplecze modlitewne wspierające pracę misjonarzy, jak również prowadziło szeroką akcję zbierania i sortowania wysyłanych na misje leków, paczek z żywnością i artykułami przemysłowymi, przepisywania - wówczas na maszynie - listów i materiałów misyjnych. W 1970 r. Koło Misyjne zaczęło wydawać w maszynopisie biuletyn zatytułowany "Służba Chrystusowi przez misje". Z chwilą wyjazdu pierwszych księży Tarnowskich na misje działalność Koła Misyjnego (obecnie Ogniska Misyjnego) związana jest z troską zwłaszcza o kapłanów naszej diecezji.

Czytaj więcej...


Copyright © 2010/2013/2014. All Rights Reserved.