Koło Młodych Teologów im. św. Ambrożego jest najstarszą, działająca od 1 XI 1892 roku grupą seminaryjną. Jej zasadniczym celem jest przyczynianie się do jeszcze większego rozwoju intelektualnego alumnów, pogłębianiu pasji i rozwijaniu horyzontów, a także troska o wzrost poziomu wiedzy.


szkola_slowaIstotnym aspektem działalności Koła jest organizowanie spotkań w czasie których porusza się zagadnienia z zakresu teologii, filozofii a także innych dziedzin. Spotkania te z reguły przybierają formę odczytu czy też prelekcji, zakończonych dyskusją. Prelegentami bywają zarówno alumni, jak i zaproszeni przez zarząd Koła goście, którymi są m. in. przełożeni seminarium, profesorowie naszego Wydziału Teologicznego, czy też osoby z zewnątrz.

 

Spośród prezentowanych ostatnio zagadnień, szczególnym zainteresowaniem cieszyły się następujące tematy: „Jak w New Age można się zbawić? Autosoteriologia w New Age”; „Agresja w szkole. Błąd wychowania dorosłych czy przejaw „nowej kultury”; „Mądrość płynie z życia. Co warto wiedzieć o problemach życia kapłańskiego”; „Inspirująca rola kapłanów w procesie budowy dobrego społeczeństwa”. W czasie najbliższego spotkania, które odbędzie się 15 marca, zostanie zaprezentowany temat: „Wyzwanie dla wiary. Dlaczego zło w świecie?!”


Czytaj więcej...

nutyO muzyce w seminarium

W konstytucji o liturgii świętej Soboru Watykańskiego II, w rozdziale VI poświęconym muzyce sakralnej, możemy przeczytać: "Tradycja muzyczna całego Kościoła stanowi skarbiec nieocenionej wartości, wybijający się ponad inne sztuki, przede wszystkim przez to, że śpiew kościelny związany ze słowami jest nieodzowną oraz integralną częścią uroczystej liturgii." Jest zatem rzeczą ważną, aby kapłani, którym powierzona jest w szczególny sposób troska o liturgię, znali tę tradycję i potrafili z tego skarbca czerpać. Stąd tenże sobór, w cytowanym już dokumencie, mówi dalej iż "należy przywiązywać dużą wagę do teoretycznego i praktycznego wykształcenia muzycznego w seminariach."

 
W naszym seminarium jest realizowany program muzyczno-edukacyjny, który chce, aby przyszli kapłani - oczywiście na miarę swoich możliwości i zdolności - zdobyli przynajmniej podstawy w zakresie zasad muzyki, solfeża, znajomości śpiewów liturgicznych i pieśni kościelnych. Osoby szczególnie zainteresowane i posiadające odpowiednie predyspozycje, mogą nadobowiązkowo włączać się w działalność istniejących w seminarium zespołów muzycznych. Gdy chodzi o śpiew liturgiczny i muzykę kościelną, ich wykonywaniem zajmują się chór seminaryjny, schola liturgiczna i schola gregoriańska, natomiast piosenka religijna wchodzi w skład repertuaru zespołów Bethesda i Genezareth, które mają na swoim koncie liczne występy festiwalowe oraz dorobek fonograficzny (informacje o zespołach można znaleźć na naszej stronie, w zakładce "Grupy i zespoły").

 

 

 

Czytaj więcej...

berhesda napis

Bethesda grupowe 12 2011Słów kilka o Bethesdzie:

Zawsze gdy proszą nasz zespół o przedstawienie się lub zaprezentowanie naszej historii, nigdy nie wiemy od czego zacząć… Mówimy po prostu: Jezu Ufam Tobie i gram dla Ciebie! I tak już od ponad dwudziestu lat…
 
Dlaczego Bethesda? Nazwa ta została zaczerpnięta z Pisma Świętego (dla ciekawskich: J 5,2) i oznacza sadzawkę, przy której gromadzili się chorzy, aby doznać uzdrowienia. Bethesda oznacza również tyle samo co: 'dom miłosierdzia'.
 
Nasz zespół działa przy Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Od dwudziestu lat chcemy muzyką i śpiewem wychwalać Boga i zapalać w sercach wszystkich ludzi ogień Bożego miłosierdzia. Program naszej działalności streszcza się we wspomnianym już zawołaniu: JEZU UFAM TOBIE I GRAM DLA CIEBIE!!! Towarzyszy nam ono na próbach, koncertach oraz modlitwie, w której polecamy wszystkich spotkanych ludzi – także Ciebie ;)

Jak dotąd udało się nam wydać kilka albumów muzycznych:

  • „Jezus daje nam zbawienie” (1993);
  • „My wierzymy” (1996);
  • „Małemu Jezusowi – Kolędy” (1998);
  • „Ty jesteś wśród nas” (2004);
  • „Usłysz mój głos” (2011).

Czytaj więcej...

genezareth logo tlo

genezareth_12_2013Zespół Genezareth powstał w 1996 roku. Celem zespołu jest uwielbienie śpiewem i modlitwą osoby Jezusa Chrystusa. Swoimi koncertami chcemy głosić Ukrzyżowanego i prawdziwie być świadkami Miłości.

Przygotowując się do Kapłaństwa, chcemy uczyć się, także poprzez śpiew, ewangelizować dzisiejszy świat. Chcemy by w sercach ludzi, słuchających naszej muzyki, rodziła się głęboka wiara, prawdziwa nadzieja i gorąca miłość do Boga, któremu jako klerycy, a później jako kapłani chcemy służyć.
 

Genezaret – to nazwa jeziora w Ziemi Świętej, nad którym Jezus powołał pierwszych uczniów: „Pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi” (Mk 1,17).
 

Genezareth to także słowo w języku hebrajskim oznaczające harfę (kinnor). Uczeni w Piśmie tak właśnie określali jezioro w Galilei zauważając, że fale wydają dźwięk podobny do harfy. To stało się inspiracją do nazwania naszego zespołu. Naszą muzyką i śpiewem chcemy choć w części spróbować przekazać wydarzenia, które miały tam miejsce. Naszą muzyką chcemy „łowić ludzi” dla Jezusa.

 

Czytaj więcej...

Apostolstwo_Modlitwy
Apostolstwo Modlitwy jest stowarzyszeniem Kościoła katolickiego, które łączy kult Serca Jezusa z duchowością eucharystyczną.
Od blisko 160 lat stowarzyszenie to gromadzi wiernych, którzy swą modlitwą i ofiarą wspierają dzieło misyjne Kościoła. AM otacza swą modlitwą szczególnie Ojca Świętego oraz wskazane przez niego dzieła apostolskie i współczesne problemy Kościoła i świata.

Zgodnie z wielopokoleniową tradycją do tego stowarzyszenia należą wszyscy alumni naszego seminarium.

Każdego roku, w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, najmłodsi klerycy wstępują w jego szeregi i tym zobowiązują się do codziennej „modlitwy ofiarowania”, powierzając Bogu swoje modlitwy, prace, radości i cierpienia w intencji nawrócenia grzeszników i w intencjach wyznaczonych na każdy miesiąc przez Ojca Świętego.

Czytaj więcej...

Początki Bractwa Miłosierdzia w naszym seminarium sięgają 1991 roku, kiedy to grupa alumnów pierwszego kursu zaczęła systematycznie odmawiać Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Wspólna modlitwa odmawiana regularnie i z należytą pobożnością, zaczęła działać jak magnes, przyciągając coraz więcej osób. Za niespełna rok, powstało oficjalnie seminaryjne Bractwo Miłosierdzia Bożego. Pierwszym moderatorem grupy był ks. Stanisław Wojdak, pełniący wówczas posługę ojca duchownego.

 
bractwoPoczątki Bractwa Miłosierdzia w naszym seminarium sięgają 1991 roku, kiedy to grupa alumnów pierwszego kursu zaczęła systematycznie odmawiać Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Wspólna modlitwa odmawiana regularnie i z należytą pobożnością, zaczęła działać jak magnes, przyciągając coraz więcej osób. Za niespełna rok, powstało oficjalnie seminaryjne Bractwo Miłosierdzia Bożego. Pierwszym moderatorem grupy był ks. Stanisław Wojdak, pełniący wówczas posługę ojca duchownego.
 
Obecnie funkcje tę sprawuje ojciec Krzysztof Bułat. Bractwo Miłosierdzia Bożego założone przy Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, jest grupą o charakterze modlitewno - charytatywnym. Głównym celem Bractwa jest szerzenie kultu Bożego Miłosierdzia według wskazówek pozostawionych przez św. Siostrę Faustynę Kowalską, zaś charytatywny charakter Bractwa przejawia się w odwiedzaniu ludzi chorych w tarnowskich domach opieki społecznej.
 

Czytaj więcej...

dzien_wspolnoty_oazRuch Światło-Życie został zapoczątkowany w latach 50. XX wieku przez Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Jest to wspólnota, która formuje chrześcijan do świadomego mi aktywnego przeżywania swojej wiary.
Szczególnym elementem na stałe wpisanym w to dzieło są oazy, które umożliwiają przezywać tajemnice Kościoła w sposób dostosowany odpowiednio dla dzieci, młodzieży i rodzin.
Swoje miejsce w tym Ruchu starają się znaleźć również klerycy naszego seminarium, którzy starają się poświęcać swój czas modlitwie, rozważaniu słowa Bożego, formowaniu siebie na dojrzałego i w pełni zaangażowanego sługę Chrystusa w Kościele.

Czytaj więcej...

 

rycerstwo01Militia Immaculatae (łac.) jest ruchem maryjno-apostolskim założonym w roku 1917 w Rzymie. Jego twórca, św. Maksymilian Maria Kolbe, nazwał członków ruchu rycerzami i rycerkami. Posługując się tymi terminami chciał wyeksponować odwagę, zdecydowanie, wspaniałomyślność i ofiarność, jako te cechy, którymi powinien charakteryzować się chrześcijanin, należący do tego stowarzyszenia.

 

„Istotą Rycerstwa Niepokalanej - pisał św. Maksymilian - jest należeć do Niepokalanej pod każdym względem, całkowicie”. Dlatego właśnie jej członkowie oddają się bezgranicznie Matce Bożej i zabiegają o to, aby Niepokalana stała się królową wszystkich serc. Wierzą, że w ten sposób urzeczywistni się tryumf Jezusa Chrystusa na całym świecie.

Czytaj więcej...

odsKażdy z nas potrzebuje duchowej odnowy. Staje się ona możliwa poprzez osobiste doświadczenie mocy Pana Boga w swoim życiu. Szczególnym miejscem takiego doświadczenia jest Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym. Naszym celem jest oddawanie chwały Bogu Ojcu przez uwielbienie Jego Syna w Duchu Świętym.

Czytaj więcej...

 

poetaZasadniczym celem Koła Literackiego jest uwrażliwianie na stylistyczne piękno języka polskiego poprzez kontakt z żywym słowem wyrażonym staranną, poprawną polszczyzną. W szczególności staramy się poznawać problemy literatury pięknej, głównie pod kątem religijnym, co stanowi jakby uzupełnienie znajomości literatury wyniesione ze szkoły średniej. Podstawową formą naszej działalności są spotkania dyskusyjne organizowane nieregularnie. Najczęściej dotyczą one literatury, teorii literatury, filmu, a także związków tych dziedzin ze sobą. Podejmujemy także dyskusje na aktualne tematy związane z wydarzeniami kulturalnymi, ukazaniem się nowej książki, filmu, spektaklu teatralnego itp.

 

Czytaj więcej...

teatr_02Wśród wielu inicjatyw, jakie podejmują klerycy WSD w Tarnowie, oprócz zwykłych studenckich obowiązków, od zawsze ma swoje miejsce działalność kulturalna i artystyczna, która przyczynia się do integralnej formacji kandydatów do kapłaństwa. Jedną z licznych form działalności kulturalnej w seminarium jest teatr. Teatr WSD w Tarnowie ma swoją długą i bogatą historię.

Został założony w roku 1892. Na przestrzeni tego czasu realizował zasadnicze funkcje teatru seminaryjnego: funkcję formacyjną (w 3 wymiarach: poznawczym, wychowawczym i pastoralnym), ewangelizacyjną, kulturotwórczą, służebną (która wynika z podporządkowania go instytucji, w ramach której on działa i rozwija się) i funkcję ludyczną (z własnymi wewnątrzwspólnotowymi tradycjami).

Czytaj więcej...

 

hdk_01C elem Klubu HDK działającego przy Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie jest niesienie bezinteresownej pomocy osobom potrzebującym, poprzez oddawanie i dzielenie się cennym darem, jakim jest krew.

Klub liczy ok. 30 alumnów, którzy regularnie w ciągu roku oddają krew. Przykładowo w 2008 roku członkowie Klubu HDK oddali łącznie 51 300 ml krwi, zajmując drugie miejsce wśród szkół wyższych w konkursie pod hasłem "Potrzebna krew – twoja także", ogłoszonym przez Rejonową Radę Honorowego Krwiodawstwa w Tarnowie.


Stałym działaniem podejmowanym przez nasz Klub jest pozyskiwanie nowych członków. W tym też celu przeprowadzane są różne pogadanki na temat krwiodawstwa, głównie na roczniku pierwszym, aby zachęcić nowych alumnów naszego Seminarium do oddawania krwi i przynależenia do Klubu HDK. Promowanie krwiodawstwa obejmuje również osoby świeckie, studiujące na Wydziale Teologicznym. Odpowiednie informacje i zachęty dla nich są umieszczane na tablicy ogłoszeń.

Czytaj więcej...

 

caritas nabozenstwo2Głównym celem działania Kleryckiego Zespołu „Caritas” jest niesienie pomocy osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym. Podejmowane przez alumnów formy wspierania osób potrzebujących służą także duszpasterskiemu przygotowaniu alumnów do przyszłej pracy kapłańskiej. Poprzez otwarcie na ludzi w potrzebie, poznawanie ich oczekiwań, trosk i trudności, alumni uczą się autentycznego służenia bliźnim. Kształtują w sobie wrażliwość, ofiarność, serdeczność, cierpliwość, bezinteresowność.

Wśród różnych form działalności Kleryckiego Zespołu „Caritas” szczególne miejsce zajmują odwiedziny u pensjonariuszy trzech tarnowskich placówek: Domu Pomocy Społecznej mieszczącego się przy ul. Szpitalnej 53, oraz dwóch Domów Księży Emerytów: przy ul. Starodąbrowskiej 33 oraz przy ul. Pszennej 7. Posługa alumnów w tych ośrodkach polega przede wszystkim na systematycznych odwiedzinach i spotkaniach z osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Ten indywidualny kontakt dopełniają działania zespołowe, do których należą: pomoc w zorganizowaniu rekolekcji, wyjazdów autokarowych, wyjść i spacerów, organizowanie zabawy karnawałowej i andrzejkowej, pomoc w przeprowadzeniu różnego rodzaju nabożeństw, składanie życzeń świątecznych i związane z nimi dzielenie się opłatkiem, rozdawanie świec "Caritas" na Boże Narodzenie oraz baranków "Caritas" na Wielkanoc.

Czytaj więcej...

 

harcerze2Klerycki Krąg Harcerski powstał w naszym seminarium pod koniec 2002 roku. Już po kilku pierwszych zbiórkach dokonano wyboru patrona kręgu, którym został bł. ks. Roman Sitko. Postać rektora naszego seminarium, który oddał swoje życie za swoich podopiecznych zdaje się doskonale odpowiadać ideałom, którym chcemy poświęcić nasze życie. Pomimo naturalnej wymiany składu osobowego, nasz krąg liczy około dwudziestu pięciu osób. Nowych druhów przyjmujemy uroczyście i z radością, zaś tych z naszego grona, którzy doszli już do kapłaństwa żegnamy z nadzieją, że przygoda z harcerstwem nie kończy się dla nich wraz z opuszczeniem seminaryjnych murów.

 

Czytaj więcej...

 

kolo_turyst_2Grupa ta została formalnie utworzona stosunkowo niedawno, chociaż od wielu lat aktywność turystyczna skupiała alumnów zainteresowanych wypoczynkiem na łonie natury. W momencie, kiedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, jak wielu spośród nas interesuje się górskimi wyprawami, turystyką pieszą i rowerową czy jazdą na nartach, zdecydowaliśmy się zjednoczyć nasze siły w kole, którego zadaniem byłoby organizowanie dla wszystkich chętnych alumnów tego typu aktywności.

 

Gdy zastanawialiśmy się nad wyborem patrona koła sięgnęliśmy do historii naszej diecezji i wybraliśmy Ks. Walentego Gadowskiego (1861-1956). Ten wybitny pedagog i profesor katechetyki był kapłanem diecezji tarnowskiej i zasłynął jako pasjonat turystyki oraz górskich wspinaczek. To on wytyczył jedne z najbardziej malowniczych tras w polskich górach: szlak ORLEJ PERCI w Tatrach i szlak SOKOLEJ PERCI w Pieninach. Jako miłośnik przyrody i turystyki nie tylko potrafił aktywnie wypoczywać, ale również z pasją godną kapłana i pedagoga promieniował swoim zapałem na otoczenie, a zwłaszcza dzielił się nim ze swoimi uczniami, których często zabierał na wyprawy.

Czytaj więcej...

 

victoriaŻyjąc w seminaryjnej wspólnocie w różnorodny sposób jesteśmy zachęcani do aktywności fizycznej. Obecnie mamy do dyspozycji dwa niewielkie boiska do piłki nożnej: trawiaste i asfaltowe, siłownię oraz kilka stołów do tenisa. Seminarium nie posiada własnej hali sportowej, dlatego zajęcia z wychowania fizycznego dla każdego rocznika odbywają się raz w tygodniu w sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego. Na sali gimnastycznej podczas zajęć alumni często grają w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę czy unihokeja.

 

Klerycy rocznika trzeciego zamiast zajęć na hali uczęszczają na krytą pływalnię, gdzie pod okiem instruktorów uczą się pływać, bądź doskonalą zdobyte umiejętności. W tym samym czasie alumni z pozostałych roczników mają możliwość korzystania z basenu. Staramy się również włączać w rywalizację sportową na poziomie lokalnym (Mistrzostwa Akademickie miasta Tarnowa w futsalu, piłce nożnej i w tenisie stołowym), oraz na poziomie krajowym (Mistrzostwa Polski kleryków w piłce nożnej i tenisie stołowym). Naszym wkładem w rozwój aktywności sportowej na terenie miasta są Akademickie  Mistrzostwa Tarnowa o Puchar Rektora WSD, które dzięki pomocy i życzliwości panów Andrzeja Gniewka i Adama Kierońskiego są cykliczną imprezą organizowaną przez nasze seminarium. A zatem dyscyplinami którym dedykujemy nieco więcej czasu są piłka nożna i tenis stołowy.
 

Czytaj więcej...


Copyright © 2010/2013/2014. All Rights Reserved.