caritas nabozenstwo2Głównym celem działania Kleryckiego Zespołu „Caritas” jest niesienie pomocy osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym. Podejmowane przez alumnów formy wspierania osób potrzebujących służą także duszpasterskiemu przygotowaniu alumnów do przyszłej pracy kapłańskiej. Poprzez otwarcie na ludzi w potrzebie, poznawanie ich oczekiwań, trosk i trudności, alumni uczą się autentycznego służenia bliźnim. Kształtują w sobie wrażliwość, ofiarność, serdeczność, cierpliwość, bezinteresowność.

Wśród różnych form działalności Kleryckiego Zespołu „Caritas” szczególne miejsce zajmują odwiedziny u pensjonariuszy trzech tarnowskich placówek: Domu Pomocy Społecznej mieszczącego się przy ul. Szpitalnej 53, oraz dwóch Domów Księży Emerytów: przy ul. Starodąbrowskiej 33 oraz przy ul. Pszennej 7. Posługa alumnów w tych ośrodkach polega przede wszystkim na systematycznych odwiedzinach i spotkaniach z osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Ten indywidualny kontakt dopełniają działania zespołowe, do których należą: pomoc w zorganizowaniu rekolekcji, wyjazdów autokarowych, wyjść i spacerów, organizowanie zabawy karnawałowej i andrzejkowej, pomoc w przeprowadzeniu różnego rodzaju nabożeństw, składanie życzeń świątecznych i związane z nimi dzielenie się opłatkiem, rozdawanie świec "Caritas" na Boże Narodzenie oraz baranków "Caritas" na Wielkanoc.

caritas_nabozenstwo1Innym ważnym działaniem podejmowanym przez Klerycki Zespół "Caritas" jest organizowanie w seminaryjnej wspólnocie stałych akcje prowadzonych przez Caritas Diecezji Tarnowskiej. Są nimi: Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom oraz Wielkanocne Dzieło Caritas. Promowanie i organizowanie tych przedsięwzięć daje wszystkim alumnom możliwość poznania i wspierania diecezjalnych dzieł charytatywnych. Zespół "Caritas" zajmuje się także przeprowadzaniem w całym seminarium zbiórek pieniężnych na pomoc dla ofiar katastrof i klęsk żywiołowych.

Podejmowanym działaniom zewnętrznym towarzyszy modlitwa. Potrzeby ludzi chorych, cierpiących i samotnych polecane są Bogu w czasie organizowanego przez Klerycki Zespół "Caritas" comiesięcznego dnia modlitw w ich intencji.

Całością pracy Kleryckiego Zespołu "Caritas" kieruje jego zarząd, który stanowią: prezes, wiceprezes oraz rocznikowi koordynatorzy „Caritas”. W podejmowanych działaniach współpracują oni z  księdzem przełożonym – opiekunem Zespołu. Wszystkie podejmowane przedsięwzięcia i działania są dokumentowane w prowadzonej kronice.

 


Copyright © 2010/2013/2014. All Rights Reserved.