Koło Młodych Teologów im. św. Ambrożego jest najstarszą, działająca od 1 XI 1892 roku grupą seminaryjną. Jej zasadniczym celem jest przyczynianie się do jeszcze większego rozwoju intelektualnego alumnów, pogłębianiu pasji i rozwijaniu horyzontów, a także troska o wzrost poziomu wiedzy.


szkola_slowaIstotnym aspektem działalności Koła jest organizowanie spotkań w czasie których porusza się zagadnienia z zakresu teologii, filozofii a także innych dziedzin. Spotkania te z reguły przybierają formę odczytu czy też prelekcji, zakończonych dyskusją. Prelegentami bywają zarówno alumni, jak i zaproszeni przez zarząd Koła goście, którymi są m. in. przełożeni seminarium, profesorowie naszego Wydziału Teologicznego, czy też osoby z zewnątrz.

 

Spośród prezentowanych ostatnio zagadnień, szczególnym zainteresowaniem cieszyły się następujące tematy: „Jak w New Age można się zbawić? Autosoteriologia w New Age”; „Agresja w szkole. Błąd wychowania dorosłych czy przejaw „nowej kultury”; „Mądrość płynie z życia. Co warto wiedzieć o problemach życia kapłańskiego”; „Inspirująca rola kapłanów w procesie budowy dobrego społeczeństwa”. W czasie najbliższego spotkania, które odbędzie się 15 marca, zostanie zaprezentowany temat: „Wyzwanie dla wiary. Dlaczego zło w świecie?!”


Koło organizuje także projekcje filmów dokumentalnych np. „The root of all evil”, czy fabularnych np. „Pytanie do Boga”, które poruszają konkretne problemy będące przedmiotem dalszej dyskusji. Istotnym elementem działalności grupy jest czynne zaangażowanie w redakcję seminaryjnego czasopisma „Poślij mnie”.


Członkowie Koła Młodych Teologów biorą również udział we współorganizowaniu i moderowaniu działań zainicjowanych przez inne grupy. Współpracują w przygotowaniu akademii z okazji uroczystości patronalnej ku czci św. Tomasza z Akwinu oraz Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny; każdego roku pomagają w przeprowadzeniu seminaryjnego Konkursu Biblijnego oraz współorganizują sympozja naukowe. Działalność we wspólnocie seminaryjnej jest także zaznaczana poprzez przygotowywanie gazetki ściennej, poruszającej zagadnienia z różnych dziedzin wiedzy. Na uwagę zasługuje także działalność dokumentacyjna Koła. Od kilku lat kronika Koła Młodych Teologów im. Św. Ambrożego obejmuje swoim zakresem życie całej wspólnoty, stając się tym samym swego rodzaju kroniką seminaryjną, pisaną przez samych alumnów.


Jednym z najważniejszych zadań grupy jest animowanie lektury Pisma Świętego, co wyraża się poprzez comiesięczne organizowanie tzw. „Szkoły Słowa”.

 

 

 

 


Copyright © 2010/2013/2014. All Rights Reserved.