nutyO muzyce w seminarium

W konstytucji o liturgii świętej Soboru Watykańskiego II, w rozdziale VI poświęconym muzyce sakralnej, możemy przeczytać: "Tradycja muzyczna całego Kościoła stanowi skarbiec nieocenionej wartości, wybijający się ponad inne sztuki, przede wszystkim przez to, że śpiew kościelny związany ze słowami jest nieodzowną oraz integralną częścią uroczystej liturgii." Jest zatem rzeczą ważną, aby kapłani, którym powierzona jest w szczególny sposób troska o liturgię, znali tę tradycję i potrafili z tego skarbca czerpać. Stąd tenże sobór, w cytowanym już dokumencie, mówi dalej iż "należy przywiązywać dużą wagę do teoretycznego i praktycznego wykształcenia muzycznego w seminariach."

 
W naszym seminarium jest realizowany program muzyczno-edukacyjny, który chce, aby przyszli kapłani - oczywiście na miarę swoich możliwości i zdolności - zdobyli przynajmniej podstawy w zakresie zasad muzyki, solfeża, znajomości śpiewów liturgicznych i pieśni kościelnych. Osoby szczególnie zainteresowane i posiadające odpowiednie predyspozycje, mogą nadobowiązkowo włączać się w działalność istniejących w seminarium zespołów muzycznych. Gdy chodzi o śpiew liturgiczny i muzykę kościelną, ich wykonywaniem zajmują się chór seminaryjny, schola liturgiczna i schola gregoriańska, natomiast piosenka religijna wchodzi w skład repertuaru zespołów Bethesda i Genezareth, które mają na swoim koncie liczne występy festiwalowe oraz dorobek fonograficzny (informacje o zespołach można znaleźć na naszej stronie, w zakładce "Grupy i zespoły").

 

 

 

chor katedraChór seminaryjny

W Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie działa od wielu lat męski chór 4-głosowy, wykonujący głównie śpiewy liturgiczne, zarówno a capella, jak i z towarzyszeniem organowym. W swoim repertuarze posiada dzieła z wszystkich epok historycznych, począwszy od chorału gregoriańskiego, przez polifonię renesansu (G.P. Palestriny), utwory muzyki barokowej (J.S. Bacha, J.F. Haendla), klasycyzmu (J. Haydna, W.A. Mozarta), romantyzmu (F. Mendelsshona-Bartoldy’ego), aż do twórczości kompozytorów współczesnych (J. Świdra, ks. K. Pasionka, ks. I. Pawlaka, i in.). Zespół alumnów wykonuje swoje śpiewy w seminaryjnej kaplicy, w tarnowskiej katedrze oraz w wielu innych miejscach, gdzie reprezentuje Seminarium Duchowne. Pełni posługę muzyczną w liturgii święceń kapłańskich, diakonatu, uroczystościach, w święta i uroczystości patronalne Seminarium, w czasie jubileuszów kapłańskich, nabożeństw w ciągu roku liturgicznego.


Chór pracuje dwa razy w tygodniu w czasie 45-minutowych prób, corocznie na wiosnę wyjeżdża na dwudniowe zgrupowanie oraz w okresie wakacyjnym na tygodniowy obóz chóru w Kołobrzegu. Dyrygentem chóru jest ks. dr hab. Stanisław Garnczarski, wykładowca Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie UPJPII w Krakowie. W pracy z chórem pomaga mu wybierany w cyklu kadencyjnym alumn – dyrygent. Ponadto akompaniatorami chóru są zazwyczaj seminaryjni organiści. Formacja muzyczna alumnów śpiewających w chórze pozwala im dobrze przygotować się do posługi kapłańskiej, w której śpiew i muzyka stanowią nieodłączny element pracy, a szczególnie sprawowanej liturgii.

schola liturg 2014Schola liturgiczna

Schola liturgiczna jest odpowiedzialna za śpiewy w języku polskim podczas celebracji Liturgii Godzin, Ciemnej Jutrzni, Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a niekiedy także podczas Eucharystii.

Do zadań scholi liturgicznej należy dbałość o piękno śpiewu, a zwłaszcza o właściwy rytm i dynamikę.

schola gregorianska

Schola gregoriańska

Repertuar scholi gregoriańskiej stanowi chorał, który w swej klasycznej formie jest śpiewem jednogłosowym wykonywanym w języku łacińskim.

Jeden raz w tygodniu wspólnota seminaryjna celebruje Eucharystię w języku łacińskim. Dla scholi gregoriańskiej jest to okazja do ubogacenia tej liturgii i śpiewami gregoriańskimi.


Copyright © 2010/2013/2014. All Rights Reserved.