rycerstwo01Militia Immaculatae (łac.) jest ruchem maryjno-apostolskim założonym w roku 1917 w Rzymie. Jego twórca, św. Maksymilian Maria Kolbe, nazwał członków ruchu rycerzami i rycerkami. Posługując się tymi terminami chciał wyeksponować odwagę, zdecydowanie, wspaniałomyślność i ofiarność, jako te cechy, którymi powinien charakteryzować się chrześcijanin, należący do tego stowarzyszenia.

 

„Istotą Rycerstwa Niepokalanej - pisał św. Maksymilian - jest należeć do Niepokalanej pod każdym względem, całkowicie”. Dlatego właśnie jej członkowie oddają się bezgranicznie Matce Bożej i zabiegają o to, aby Niepokalana stała się królową wszystkich serc. Wierzą, że w ten sposób urzeczywistni się tryumf Jezusa Chrystusa na całym świecie.

Także pośród alumnów WSD w Tarnowie są tacy, którzy zmierzając ku kapłaństwu pragną naśladować ideał zarysowany przez Świętego z Niepokalanowa. Seminaryjna grupa modlitewna Rycerstwa Niepokalanej liczy około 50 członków. Działalność MI, prowadzona pod opieką jednego z ojców duchownych, dokonuje się na dwóch płaszczyznach: modlitewnej, której celem jest pogłębianie własnej pobożności maryjnej oraz apostolskiej, zmierzającej do szerzenia kultu Niepokalanej w seminaryjnym środowisku.

 
Podstawową modlitwą członków Rycerstwa Niepokalanej jest Różaniec, odmawiany nie tylko codziennie prywatnie, ale także - wspólnotowo, co dwa tygodnie - w formie nabożeństwa, w czasie którego polecane są intencje zarówno członków, jak i sympatyków MI. Ponadto  w maju, w seminaryjnym ogrodzie, przed figurą Niepokalanej, odbywają się  nabożeństwa majowe, które gromadzą całą wspólnotę seminarium wraz z księżmi przełożonymi.

 
Szerzenie kultu Niepokalanej poprzez modlitwę znajduje swoje uzupełnienie w organizowaniu spotkań i prelekcji, których celem jest: upowszechnianie literatury maryjnej oraz pogłębianie teologicznej wiedzy o Niepokalanej, zaznajomienie z celami Rycerstwa Niepokalanej.

 

 

 

 


Copyright © 2010/2013/2014. All Rights Reserved.