odsKażdy z nas potrzebuje duchowej odnowy. Staje się ona możliwa poprzez osobiste doświadczenie mocy Pana Boga w swoim życiu. Szczególnym miejscem takiego doświadczenia jest Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym. Naszym celem jest oddawanie chwały Bogu Ojcu przez uwielbienie Jego Syna w Duchu Świętym.
Realizacja tego celu dokonuje się głównie poprzez wspólnotą modlitwę, śpiew i świadectwo. Uwielbienie Pana nie ogranicza się jednak do regularnych spotkań formacyjnych, ale staje się stylem naszego życia. Naszym zawołaniem jest francuskie słowo abandon (zawierzyć, zaufać, zdać się) zaczerpnięte z nauczania św. Teresy od Dzieciątka Jezus. To krótkie słowo wyznacza nam odpowiedni kierunek: zawierzenie Bogu, który powołując człowieka do różnych zadań daje mu także odpowiednią łaskę do ich wypełnienia. Zaangażowanie w tę małą wspólnotę pomaga nam w odkrywaniu swoich własnych charyzmatów, aby w przyszłości służyć nimi we wspólnocie całego Kościoła.

Copyright © 2010/2013/2014. All Rights Reserved.