harcerze2Klerycki Krąg Harcerski powstał w naszym seminarium pod koniec 2002 roku. Już po kilku pierwszych zbiórkach dokonano wyboru patrona kręgu, którym został bł. ks. Roman Sitko. Postać rektora naszego seminarium, który oddał swoje życie za swoich podopiecznych zdaje się doskonale odpowiadać ideałom, którym chcemy poświęcić nasze życie. Pomimo naturalnej wymiany składu osobowego, nasz krąg liczy około dwudziestu pięciu osób. Nowych druhów przyjmujemy uroczyście i z radością, zaś tych z naszego grona, którzy doszli już do kapłaństwa żegnamy z nadzieją, że przygoda z harcerstwem nie kończy się dla nich wraz z opuszczeniem seminaryjnych murów.

 

Lata formacji seminaryjnej, przeżywane w kręgu, prowadzą do zaznajomienia jego członków ze sprawdzoną formą pracy z dziećmi, młodzieżą, a także osobami dorosłymi, jaką jest harcerski system wychowawczy Roberta Baden - Powella. Założyciel skautingu powtarzał wiele razy że "skaut nie może liczyć na własne siły", że "jego siła moralna zależy od wielu niewidzialnych wpływów, przede wszystkim od wpływu Boga". Formacja seminaryjna ze swojej natury zmierza w tym samym kierunku. Klerycy w mundurach, otwierając się na ten duchowy wymiar formacji, pragną to czynić w specyficznym dla harcerstwa klimacie, w którym surowość życia i jasność stawianych wymagań prowadzą do ukształtowania hartu woli i dojrzałości osobowej.


Klerycki krąg stara się żyć sprawami i potrzebami środowiska harcerskiego Tarnowa. Spośród tego typu działań należałoby wymienić obchody Dnia Myśli Braterskiej, przekazywanie Betlejemskiego Światła Pokoju, oraz przygotowanie dnia świętego Jerzego - patrona skautów. Gdy chodzi o tego ostatniego, to przy naszym kręgu została powołana Kapituła Tarczy św. Jerzego, której zadaniem jest ocena stopnia realizacji zadań związanych ze zdobyciem tejże Tarczy w środowisku tarnowskiego hufca. Uczestnicząc w oficjalnych uroczystościach harcerskich, jeżeli wymaga tego charakter obchodów, alumni biorą na siebie przygotowanie liturgii. Każdego roku, w okresie wakacyjnym, alumni biorą udział w Ogólnopolskim Obozie Kapelanów i Kleryków ZHP, który odbywa się w ośrodku Kwatery Głównej, na Polanie Głodówka koło Bukowiny Tatrzańskiej.


Wpatrując się w życie błogosławionych kapłanów: Romana Sitki, patrona naszego Kręgu oraz Stefana Wincentego Frelichowskiego, patrona polskiego harcerstwa, pragniemy być przewodnikami ludu, objawiać mu Boże prawdy i uczyć go miłości miłosiernej. Temu celowi służy nasza formacja i działania, które podejmujemy w seminarium i w środowisku harcerskim.

 

 

 

 


Copyright © 2010/2013/2014. All Rights Reserved.