dzien_wspolnoty_oazRuch Światło-Życie został zapoczątkowany w latach 50. XX wieku przez Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Jest to wspólnota, która formuje chrześcijan do świadomego mi aktywnego przeżywania swojej wiary.

Szczególnym elementem na stałe wpisanym w to dzieło są oazy, które umożliwiają przezywać tajemnice Kościoła w sposób dostosowany odpowiednio dla dzieci, młodzieży i rodzin.

Swoje miejsce w tym Ruchu starają się znaleźć również klerycy naszego seminarium, którzy starają się poświęcać swój czas modlitwie, rozważaniu słowa Bożego, formowaniu siebie na dojrzałego i w pełni zaangażowanego sługę Chrystusa w Kościele.

Czytaj więcej...

Początki Bractwa Miłosierdzia w naszym seminarium sięgają 1991 roku, kiedy to grupa alumnów pierwszego kursu zaczęła systematycznie odmawiać Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Wspólna modlitwa odmawiana regularnie i z należytą pobożnością, zaczęła działać jak magnes, przyciągając coraz więcej osób. Za niespełna rok, powstało oficjalnie seminaryjne Bractwo Miłosierdzia Bożego. Pierwszym moderatorem grupy był ks. Stanisław Wojdak, pełniący wówczas posługę ojca duchownego.
Obecnie funkcje tę sprawuje ojciec Krzysztof Bułat. Bractwo Miłosierdzia Bożego założone przy Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, jest grupą o charakterze modlitewno - charytatywnym. Głównym celem Bractwa jest szerzenie kultu Bożego Miłosierdzia według wskazówek pozostawionych przez św. Siostrę Faustynę Kowalską, zaś charytatywny charakter Bractwa przejawia się w odwiedzaniu ludzi chorych w tarnowskich domach opieki społecznej.
Jako członkowie Bractwa zobowiązujemy się do codziennego odmawiania Koronki do Bożego Miłosierdzia, podejmowania czynów miłości miłosiernej oraz modlitwy Drogą Krzyżową (w każdy piątek). Ponadto spotykamy się regularnie w każdą niedzielę o godz. 21.00 na wspólnej modlitwie przed obrazem Jezu ufam Tobie oraz relikwiami św. Siostry Faustyny i bł. ks. Michała Sopoćki. Odmawiana jest wówczas Koronka do Bożego Miłosierdzia, a także podawane są intencje modlitewne na najbliższy tydzień.
Na zakończenie spotkania oddajemy cześć relikwiom poprzez ich ucałowanie. Raz w roku, Bractwo bierze udział w pielgrzymce do grobu św. Siostry Faustyny w Krakowie – Łagiewnikach. Wyjazd do Sanktuarium stanowi szczególną okazję do tego, aby w tym wyjątkowym miejscu bracia mogli powierzyć Jezusowi Miłosiernemu swoja drogę do kapłaństwa.
 
bractwoPoczątki Bractwa Miłosierdzia w naszym seminarium sięgają 1991 roku, kiedy to grupa alumnów pierwszego kursu zaczęła systematycznie odmawiać Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Wspólna modlitwa odmawiana regularnie i z należytą pobożnością, zaczęła działać jak magnes, przyciągając coraz więcej osób. Za niespełna rok, powstało oficjalnie seminaryjne Bractwo Miłosierdzia Bożego. Pierwszym moderatorem grupy był ks. Stanisław Wojdak, pełniący wówczas posługę ojca duchownego.

Czytaj więcej...

Apostolstwo_Modlitwy

Apostolstwo Modlitwy jest stowarzyszeniem Kościoła katolickiego, które łączy kult Serca Jezusa z duchowością eucharystyczną.

Od blisko 160 lat stowarzyszenie to gromadzi wiernych, którzy swą modlitwą i ofiarą wspierają dzieło misyjne Kościoła. AM otacza swą modlitwą szczególnie Ojca Świętego oraz wskazane przez niego dzieła apostolskie i współczesne problemy Kościoła i świata.

Zgodnie z wielopokoleniową tradycją do tego stowarzyszenia należą wszyscy alumni naszego seminarium.

Czytaj więcej...

 

rycerstwo01Militia Immaculatae (łac.) jest ruchem maryjno-apostolskim założonym w roku 1917 w Rzymie. Jego twórca, św. Maksymilian Maria Kolbe, nazwał członków ruchu rycerzami i rycerkami. Posługując się tymi terminami chciał wyeksponować odwagę, zdecydowanie, wspaniałomyślność i ofiarność, jako te cechy, którymi powinien charakteryzować się chrześcijanin, należący do tego stowarzyszenia.

 

Czytaj więcej...

odsKażdy z nas potrzebuje duchowej odnowy. Staje się ona możliwa poprzez osobiste doświadczenie mocy Pana Boga w swoim życiu. Szczególnym miejscem takiego doświadczenia jest Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym. Naszym celem jest oddawanie chwały Bogu Ojcu przez uwielbienie Jego Syna w Duchu Świętym.

Czytaj więcej...


Copyright © 2010/2013/2014. All Rights Reserved.