"Wspomnijcie na minione dni"

 

historia_widok
Katedra widziana
z Seminarium

Kiedy w 1971 r. Seminarium Duchowne w Tarnowie obchodziło uroczyście 150-lecie swojego istnienia, hasłem obchodów jubileuszowych były słowa: Rememoramini pristinos dies - wspomnijcie na minione dni (Hbr 10,32). W 180 roku istnienia Seminarium, na przełomie tysiącleci, pragniemy również wspominać minione dni, sięgać do bogatej historii Tarnowskiego Seminarium, aby z niej czerpać mądrość i siłę do wyzwań, jakie stawia przed nami rozpoczynające się nowe tysiąclecie.


Historię seminarium należy omawiać w kontekście dziejów diecezji, dla której ma ono przygotowywać przyszłych kapłanów. Dokumenty Kościoła mówią bowiem, że seminarium jest sercem diecezji i źrenicą oka biskupa diecezjalnego.

 

Początki Diecezji Tarnowskiej wiążą się z pierwszym rozbiorem Polski i ze zmianami terytorialnymi, jakie w związku z tym nastąpiły na ziemiach Rzeczpospolitej. W r. 1772 tereny położone na południe od Wisły zostały oderwane od Krakowa i poddane pod berło Austrii, podczas gdy sama stolica rozległej podówczas diecezji - Kraków - pozostała nadal w granicach Rzeczpospolitej.
Zaborczy rząd austriacki niechętnym okiem patrzył na to, by milionowa rzesza wiernych była poddana biskupowi rezydującemu "za granicą" i po długich zabiegach u Stolicy Apostolskiej doprowadził do utworzenia w 1786 r. Diecezji Tarnowskiej, której biskupem po krótkim okresie rządów biskupa nominata Jana Duwalla został opat tyniecki, Florian Amand Janowski.

 

Czytaj więcej...

 

ks sitko 001Kreśląc program przygotowań do Wielkiego Jubileuszu 2000-lecia chrześcijaństwa, Jan Paweł II napisał w liście apostolskim skierowanym do biskupów, kapłanów i wiernych następujące słowa: "W naszym stuleciu wrócili męczennicy. A są to często męczennicy nieznani, jak gdyby nieznani żołnierze wielkiej sprawy Bożej. Jeśli to możliwe, ich świadectwa nie powinny zostać zapomniane w Kościele [...] trzeba, ażeby Kościoły lokalne, zbierając konieczną dokumentację, uczyniły wszystko dla zachowania pamięci o tych, którzy ponieśli męczeństwo" (Tertio millennio adveniente 37).

 

W czasach nowej ewangelizacji warto przypomnieć prawdę, że kulturę naszego kontynentu w ciągu całych dziejów tworzyli także męczennicy, męczennicy pierwszych wieków, a także ci żyjący w ostatnich dziesięcioleciach. Dlatego nie dziwi, że Jan Paweł II po kanonizacji tej, która zasłużyła na miano "Orędowniczki kultury polskiej" - św. Kingi, jako drugi motyw dziękczynienia w pamiętnym dniu swojej wizyty w Starym Sączu 16 czerwca 1999 r., podał wyniesienie do chwały ołtarzy rektora Seminarium Duchownego w Tarnowie, ks. Romana Sitki, zamęczonego w oświęcimskim obozie śmierci.

 

Ks. Roman Sitko został rektorem Seminarium we wrześniu 1936 r. Funkcja ta stanowiła ostatnie ogniwo jego bogatej działalności i wiernej służby Kościołowi Tarnowskiemu. Rozpoczęła się ona w Czarnej Sędziszowskiej, gdzie przyszedł na świat 30 marca 1880 r. jako syn Wawrzyńca i Marii Borys. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Czarnej i w Sędziszowie Małopolskim. Gimnazjum im. ks. Stanisława Konarskiego ukończył w Rzeszowie. Tam jego starszym kolegą był późniejszy bohater narodowy, gen. Władysław Sikorski.

 

Czytaj więcej...

Rektorzy WSD w Tarnowie
 
1. Ks. Andrzej RAINER 1822 - 1834
2. Ks. Andrzej OSTRAWSKI 1834 - 1837
3. Ks. Michał KRÓL 1837 - 1845, 1848 - 1850
4. Ks. Paweł BOGUSZ 1845 - 1847
5. Ks. Jan MIKA 1850 - 1852
6. Ks. Jan GIEŁDANOWSKI 1852 - 1856
7. Ks. Marcin LEŚNIAK 1856 - 1885
8. Ks. Alojzy GÓRALIK 1885 - 1888
9. Ks. Józef BĄBA 1888 - 1904
10. Ks. Stanisław DUTKIEWICZ 1904 - 1921
11. Ks. bp Edward KOMAR 1921 - 1936
12. Bł. Ks. Roman SITKO 1936 - 1941
13. Ks. Władysław WĘGIEL 1941 - 1962
14. Ks. Józef PASTERSKI 1962 - 1963
15. Ks. Władysław ŚWIDER 1963 - 1966
16. Ks. Franciszek GAWLIK 1966 - 1973
17. Ks. Stanisław ROSA 1973 - 1991
18. Ks. Alojzy DROŻDŻ 1991 - 1998
19. Ks. Stanisław BUDZIK 1998 - 2004
20. Ks. Wiesław LECHOWICZ 2004 - 2008
21. Ks. Jacek NOWAK 2008 - 2014
22. Ks. Andrzej MICHALIK od 2014
 

Czytaj więcej...


Copyright © 2010/2013/2014. All Rights Reserved.