I semestr 2016/2017

 

 

17 IX Przyjazd alumnów roku I do Błonia (do godz. 15.00). Rozpoczęcie semestru propedeutycznego
17-20 IX Kurs "Nowe życie z Bogiem" dla alumnów r. I. Szkoła Nowej Ewangelizacji (Nowy Sącz-Biegonice)
21-24 IX Warsztaty komunikacyjne alumnów r. I (Agata Rusak, Róża Piwoni)
22/23 IX Dzień skupienia księży przełożonych WSD
24 IX Przyjazd alumnów r. II-VI do Seminarium (do godz. 15.00)
24/25 IX Powakacyjny dzień skupienia alumnów
25 IX Pielgrzymka alumnów roku I do Limanowej i Pasierbca
26 IX Msza święta na rozpoczęcie nowego roku formacyjnego i akademickiego pod przewodnictwem Biskupa Tarnowskiego (godz. 7.00). Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych. Konferencja Księży Profesorów (godz. 17.00)
30 IX Pielgrzymka UPJPII do Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie (udział alumnów III rocznika z Tarnowa)
6 X Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie UPJPII w Krakowie. Immatrykulacja (godz. 17.00)
7 X Pielgrzymka diakonów do Sanktuarium Matki Bożej w Bochni (Msza święta, godz. 17.00)
8 X Pielgrzymka WSD do Tuchowa. Msza święta w Sanktuarium pod przewodnictwem ks. prof. dra hab. Józefa Stali, prorektora UPJPII w Krakowie (godz. 10.30)
9 X Inauguracja roku akademickiego 2016/2017 dla uczelni miasta Tarnowa. Msza święta w Katedrze (godz. 18.30)
12 X 74. rocznica męczeńskiej śmierci bł. ks. Romana Sitki. Nabożeństwo w Błoniu. Odczytanie Regulaminu
15 X Czuwanie i Msza święta w Sanktuarium MB Fatimskiej w Tarnowie (rozpoczęcie o godz. 22.00)
16 X Spotkanie w ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej: Spektakl pt. "Rozmowy w Wieczerniku" w wykonaniu uczniów Liceum Ogólnokształcącego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu (godz. 19.15).
20-23 X Pielgrzymka narodowa do Rzymu
31 X Wyjazd alumnów na uroczystość Wszystkich Świętych (po obiedzie)
1/2 XI Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny – kwesta na cmentarzach
2 XI Dzień Zaduszny. Powrót alumnów do Seminarium (do godz. 17.00)
3 XI Msza święta w Katedrze za zmarłych Biskupów Tarnowskich (godz. 18.00)
4 XI Msza święta w Katedrze za zmarłych kanoników kapituły katedralnej (godz. 18.00)
5 XI Msza święta za zmarłych alumnów, rodziców alumnów, rodziców księży przełożonych i sióstr zakonnych oraz dobrodziejów Seminarium
7 XI Msza święta za zmarłych: siostry zakonne i pracowników świeckich WSD
8 XI Msza święta za zmarłych księży rektorów, wychowawców i profesorów Seminarium
11 XI 99. rocznica odzyskania niepodległości. Wieczornica patriotyczna (godz. 19.00)
14-19 XI Rekolekcje alumnów (ks. dr hab. Tomasz Szyszka SVD). Rozpoczęcie o godz. 20.00.
19 XI Egzaminy wikariuszowskie cz. I (godz. 9.00)
20 XI Rzym: Uroczyste zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. Obłóczyny alumnów roku III (godz. 7.30)
24 XI Msza święta Neoprezbiterów (godz. 17.00)
26 XI Egzaminy proboszczowskie cz. I (godz. 9.00)
29 XI Rozpoczęcie nowenny przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP. Kaznodzieja: ks. dr Tadeusz Michalik
30 XI-1 XII Konferencja naukowa pt.: "Kościół nieustannie podejmuje pokutę i odnowę. Lumen gentium 8"
3 XII Przyjęcie diakonów do Papieskiej Unii Misyjnej
4 XII Dzień skupienia rodziców alumnów roku I (godz. 10.00)
7 XII Wieczór wspólnej modlitwy Księży Profesorów (godz. 17.30)
8 XII Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Msza święta – Główny celebrans i kaznodzieja: ks. prał. dr Wojciech Gałda (godz. 8.30). Akademia maryjna (godz. 10.30). Wykład: o. prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski OSPPE
17 XII Termin składania prac magisterskich
21 XII Spotkanie Bożonarodzeniowe Biskupa Tarnowskiego z alumnami roku I w Błoniu (godz. 17.00)
22 XII Spotkanie Bożonarodzeniowe Biskupa Tarnowskiego z alumnami, księżmi przełożonymi i profesorami (godz. 17.00)
23 XII Wyjazd alumnów na ferie świąteczne (po obiedzie)
7 I Przyjazd alumnów po feriach (do godz. 17.00)
7/8 I Dzień skupienia alumnów
9 I Początek wykładów po feriach świątecznych
?21 I Spotkanie opłatkowe TP WSD
27 I Ostatni dzień zajęć dydaktycznych dla wszystkich roczników.
28 I Termin zaliczeń. Rozpoczęcie zimowej sesji egzaminacyjnej
10 II Koniec zimowej sesji egzaminacyjnej
10-11 II Kongregacja duszpasterska
11 II Początek ferii międzysemestralnych
18 II Powrót z ferii alumnów (I-V) do Tarnowa (do godz. 15.00). Przyjazd diakonów do Błonia. Przygotowanie do egzaminów magisterskich
18/19 II Dzień skupienia alumnów
18-25 II Zimowa sesja poprawkowa
20 II Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych II semestru
28 II Egzamin magisterski

 


Copyright © 2010/2013/2014. All Rights Reserved.