Kandydatów do Seminarium zapraszamy na rozmowę wstępną do Rektoratu, który znajduje się w gmachu Seminarium, w Tarnowie, przy ul. Piłsudskiego 6.

 

Rozmowy wstępne odbywają się z reguły w godzinach przedpołudniowych od poniedziałku do piątku lub w innym uzgodnionym uprzednio terminie. Z przyczyn organizacyjnych warto telefonicznie uzgodnić termin i godzinę spotkania w Rektoracie.

 

Na rozmowę wstępną należy przyjść z dokumentem potwierdzającym tożsamość (dowodem osobistym lub paszportem), najpóźniej tydzień przed egzaminem.

 

Podczas rozmowy wstępnej kandydat uzyskuje informacje związane z przygotowaniem dokumentów wymaganych do wstąpienia do Seminarium oraz formularz podania o przyjęcie do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie.

 

W terminie wyznaczonym podczas rozmowy wstępnej należy złożyć w Rektoracie podanie wraz z następującymi dokumentami:

 

1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz oryginał świadectwa dojrzałości.

2. Cztery fotografie (format zgodny z wymaganiami do dowodu osobistego).

3. Kartę zdrowia i aktualne podstawowe badania.

4. Opinie: proboszcza i katechety.

5. Metrykę chrztu i świadectwo bierzmowania.

6. Świadectwo ślubu kościelnego rodziców.

7. Aktualny odpis aktu urodzenia USC.

 

 

Egzamin wstępny, pisemny i ustny, odbywa się w gmachu Seminarium w następujących terminach:

 

 

Czytaj więcej...

 

 

powolanie

Panie, Ty pragnąłeś zbawić ludzi

i dlatego założyłeś Kościół

jako wspólnotę braci

zjednoczonych w Twojej miłości.

Nie przestawaj nawiedzać nas

i powoływać tych, których wybrałeś,

aby byli głosem Twojego Ducha Świętego,

zaczynem społeczeństwa

bardziej sprawiedliwego i braterskiego.

Wyjednaj nam u niebieskiego Ojca

duchowych przewodników,

których potrzebują nasze wspólnoty:

prawdziwych kapłanów żywego Boga,

którzy oświeceni Twoim słowem,

będą umieli mówić o Tobie i uczyć innych,

jak rozmawiać z Tobą.

Amen.

 

(św. Jan Paweł II)

 

 

 

 

Czytaj więcej...


Copyright © 2010/2013/2014. All Rights Reserved.