Rocznik I

Przez pierwszy semestr przebywają oni w Błoniu koło Tarnowa. Od lutego rozpoczną formację wraz z całą wspólnotą w Tarnowie. Jest to dla nich czas rozeznania i przyjęcia w sposób dojrzalszy powołania kapłańskiego, pogłębienia w sobie życia wiary i adaptacji do nowych sytuacji i warunków związanych z podjęciem obowiązków seminarzysty.

 

Rocznik II

Liczy obecnie 15 alumnów. Jest to czas szczególnie ważny na drodze powołania. Podczas tego roku precyzuje się kwestia pełnego rozeznania powołania do kapłaństwa diecezjalnego w Kościele. Okres ten charakteryzuje się ostatecznym podjęciem decyzji kontynuowania bądź przerwania drogi ku kapłaństwu w obliczu rychłego przyjęcia stroju duchownego.

 

Czytaj więcej...

 

Mgr Ewa Bochenek, Język niemiecki

Ks. dr Paweł Bogaczyk, Teologia moralna, Wprowadzenie w chrześcijaństwo

Ks. dr Krzysztof Bułat, Język hiszpański
Ks. dr Michał Dąbrówka, Homiletyka, Homiletyka - ćwiczenia
Ks. dr Piotr Drewniak, Historia sztuki
Ks. dr Andrzej Dudek, Liturgika
Ks. dr Wojciech Gałda, Teologia dogmatyczna, Ekumenizm
Ks. dr hab. Stanisław Garnczarski, Muzyka kościelna

Czytaj więcej...

 

Życie wspólnoty seminaryjnej związane jest od ponad pięćdziesięciu lat z posługą sióstr zakonnych ze Zgromadzenia Świętego Józefa, popularnie zwanych józefitkami. Zgromadzenie to powstało w 1884 r. z wielkiej gorliwości duszpasterskiej św. Zygmunta Gorazdowskiego (1845-1920), kapłana Diecezji Lwowskiej.

 

Siostry józefitki, wierne ideałom swego Założyciela, podejmują samarytańską posługę ubogim, starcom i samotnym, pielęgnują chorych w zakładach, szpitalach i domach prywatnych. Jako wychowawczynie, przedszkolanki, katechetki, nauczycielki, troszczą się o rozwój fizyczny, intelektualny, moralny a przede wszystkim religijny dzieci i młodzieży. Zgromadzenie, będąc cząstką Kościoła i pozostając na jego usługach, w miarę możliwości i zgodnie z własnym celem, podejmuje również inne prace dyktowane potrzebami Kościoła, poszerzając pierwotny zakres swej działalności o pracę parafialną, misyjną, ekumeniczną. Od swego Patrona, św. Józefa, siostry uczą się dyspozycyjności wobec Bożych zamierzeń, dlatego starają się odczytywać znaki czasu i wychodzić naprzeciw potrzebom Kościoła.

 

W tym duchu, na propozycję bpa Jana Stepy, podjęły 1 lipca 1953 r. służbę w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Podjęły posługę w kuchni, stołówce, księgowości, a do 1986 r. piekły także chleb dla całej wspólnoty seminaryjnej. Do sióstr należały również porządki w mieszkaniach księży przełożonych, troska o bieliznę kielichową, usługi krawieckie. W latach osiemdziesiątych jedna z sióstr pełniła rolę asystentki w seminaryjnym gabinecie stomatologicznym. W październiku 1980 r. na prośbę bpa Jerzego Ablewicza józefitki przejęły po siostrach Urszulankach Unii Rzymskiej pracę w bibliotece seminaryjnej.

 

Czytaj więcej...


Copyright © 2010/2013/2014. All Rights Reserved.