Rocznik I

Przez pierwszy semestr przebywają oni w Błoniu koło Tarnowa. Od lutego rozpoczną formację wraz z całą wspólnotą w Tarnowie. Jest to dla nich czas rozeznania i przyjęcia w sposób dojrzalszy powołania kapłańskiego, pogłębienia w sobie życia wiary i adaptacji do nowych sytuacji i warunków związanych z podjęciem obowiązków seminarzysty.

 

Rocznik II

Liczy obecnie 15 alumnów. Jest to czas szczególnie ważny na drodze powołania. Podczas tego roku precyzuje się kwestia pełnego rozeznania powołania do kapłaństwa diecezjalnego w Kościele. Okres ten charakteryzuje się ostatecznym podjęciem decyzji kontynuowania bądź przerwania drogi ku kapłaństwu w obliczu rychłego przyjęcia stroju duchownego.

 

Rocznik III
Liczy 21 alumnów. Jest to rok przyjęcia sutanny (Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata) i rok podjęcia posługi lektora. Te wydarzenia określają w dużej mierze zadania wychowawcze stojące przed rocznikiem. Cały proces formacyjny tego roku cechuje się uprzywilejowanym odniesieniem do Słowa Bożego.

 

Rocznik IV

Liczy 19 alumnów. Droga ku kapłaństwu naznaczona jest w tym roku przez przyjęcie posługi akolitatu. W konsekwencji cała droga formacyjna tego roku jest określona przez zasadnicze odniesienie do Eucharystii w taki sposób, że posługa, do której są powołani będzie kształtować wszystkie aspekty ich życia.

 

Rocznik V

Liczy 22 alumnów. Na tym etapie alumni kontynuują drogę interioryzacji, pogłębienia i kwalifikacji własnego wyboru powołania, warunków, dzięki którym staje się ono rzeczywistością oraz cnót typowych dla kapłana diecezjalnego. Najważniejszym wydarzeniem w tym roku są świecenia diakonatu, które nie są już zwykłym etapem pedagogicznym w drodze do posługi prezbitera, ale pierwszym stopniem sakramentu święceń.

 

Rocznik VI

Liczy 23 diakonów. Jest to dla nich czas charakteryzujący się doświadczeniami przeżywania diakonatu oraz święceniami kapłańskimi, które na końcu tego roku zostaną diakonom udzielone. Program formacyjny tego roku koncentruje się na naturze i celowości tego sakramentu, w perspektywie odpowiedniego dojrzewania do pełnienia posługi prezbitera.

 

W Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie studiują także: 2 alumnów z Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri oraz 1 grekokatolik z Ukrainy.

 

 

 

 

 


Copyright © 2010/2013/2014. All Rights Reserved.