Mgr Ewa Bochenek, Język niemiecki

Ks. dr Paweł Bogaczyk, Teologia moralna, Wprowadzenie w chrześcijaństwo

Ks. dr Krzysztof Bułat, Język hiszpański
Ks. dr Michał Dąbrówka, Homiletyka, Homiletyka - ćwiczenia
Ks. dr Piotr Drewniak, Historia sztuki
Ks. dr Andrzej Dudek, Liturgika
Ks. dr Wojciech Gałda, Teologia dogmatyczna, Ekumenizm
Ks. dr hab. Stanisław Garnczarski, Muzyka kościelna

Ks. dr Robert Głuchowski, Historia i geografia biblijna, Egzegeza Nowego Testamentu
Ks. mgr lic. Robert Groch, Język łaciński, Język grecki
Mgr Paweł Gucwa, Wychowanie fizyczne
Mgr Sylwia Jaworska-Franczyk, Język angielski
Ks. dr Piotr Jaworski, Egzegeza Starego Testamentu, Język hebrajski
Ks. dr hab. Robert Kantor, Prawo kanoniczne, Prawo kanoniczne i wyznaniowe
Ks. dr hab. Marek Kluz, Teologia moralna
Ks. dr Adam Kłóś, Etyka, Religiologia, Historia filozofii – ćwiczenia
Ks. dr Adam Kokoszka, Teologia moralna
Ks. dr hab. Janusz Królikowski, Teologia dogmatyczna: eklezjologia i mariologia
Mgr Jowita Kuczyńska, Język hiszpański
Ks. dr Adam Kumorek, Teologia fundamentalna - ćwiczenia
Ks. dr Grzegorz Lechowicz, Teologia duchowości, Wprowadzenie w chrześcijaństwo
Ks. dr Tomasz Lelito, Katechetyka- ćwiczenia
Ks. mgr lic. Jan Lorek, Język łaciński, Język grecki
Ks. dr hab. Piotr Łabuda, Introdukcja, Egzegeza Nowego Testamentu, Teologia biblijna
Ks. dr Mirosław Łanoszka, Egzegeza Starego Testamentu, Język hebrajski
Ks. dr Tomasz Maziarka, Historia filozofii, Antropologia filozoficzna
Ks. dr hab. Andrzej Michalik, Teologia fundamentalna, Wprowadzenie do teologii
Ks. dr Tadeusz Michalik, Dydaktyka, Katechetyka, Katechetyka- ćwiczenia
Ks. dr Jacek Nowak, Kwestie poprawności językowej, Polska literatura religijna
Ks. dr Czesław Noworolnik, Teologia dogmatyczna
Ks. dr hab. Tadeusz Pabjan, Wstęp do filozofii, Historia filozofii, Filozofia przyrody, Ogólna metodologia nauk
Ks. dr Grzegorz Piekarz, Muzyka kościelna
Mgr Katarzyna Płachta, Język francuski
Ks. dr Leszek Rojowski, Teologia pastoralna, Proseminarium
Ks. prof. zw. dr hab. Tomasz Rozkrut, Prawo kanoniczne
Mgr Jadwiga Skolmowska, Fonetyka, Retoryka
Ks. dr hab. Henryk Sławiński, Homiletyka
Ks. prof. dr hab. Stanisław Sojka, Teologia duchowości
Ks. dr Jacek Soprych, Historia Kościoła
Ks. dr Adam Sroka, Teologia dogmatyczna, Wprowadzenie w chrześcijaństwo
Ks. prof. zw. dr hab. Józef Stala, Katechetyka, Katechetyka- ćwiczenia
Ks. dr hab. Ireneusz Stolarczyk, Katolicka nauka społeczna
Ks. dr Andrzej Sułek, Psychologia ogólna, Psychologia rozwojowa, Psychologia pastoralna
Ks. dr hab. Henryk Szmulewicz, Teologia dogmatyczna
Ks. dr hab. Zbigniew Wolak, Logika, Teoria poznania, Historia filozofii
Ks. prof. dr hab. Stanisław Wszołek, Metafizyka, Filozofia Boga
Mgr Elżbieta Wzorek, Wykład fakultatywny
Ks. prof. dr hab. Antoni Żurek, Historia Kościoła, Patrologia

 

 

 

 

 


Copyright © 2010/2013/2014. All Rights Reserved.