Mgr Ewa Bochenek, Język niemiecki
Ks. dr Paweł Bogaczyk, Teologia moralna, Wprowadzenie w chrześcijaństwo
Ks. dr Michał Dąbrówka, Homiletyka, Homiletyka - ćwiczenia
Ks. dr Piotr Drewniak, Historia sztuki
Ks. dr hab. Michał Drożdż, Seminarium naukowe
Ks. dr Andrzej Dudek, Liturgika
Ks. dr Wojciech Gałda, Teologia dogmatyczna, Wprowadzenie w chrześcijaństwo
Ks. dr hab. Stanisław Garnczarski, Muzyka kościelna
Ks. mgr lic. Piotr Gawenda, Pedagogika
Ks. dr Robert Głuchowski, Historia i geografia biblijna, Egzegeza Nowego Testamentu
Ks. mgr lic. Robert Groch, Język łaciński, Język grecki
Mgr Paweł Gucwa, Wychowanie fizyczne
Mgr Sylwia Jaworska-Franczyk, Język angielski
Ks. dr Piotr Jaworski, Egzegeza Starego Testamentu, Język hebrajski
Ks. dr hab. Robert Kantor, Prawo kanoniczne, Prawo kanoniczne i wyznaniowe
Ks. dr hab. Marek Kluz, Teologia moralna
Ks. dr Adam Kokoszka, Teologia moralna
Ks. dr hab. Janusz Królikowski, Teologia dogmatyczna
Mgr Jowita Kuczyńska, Język hiszpański
Ks. dr Grzegorz Lechowicz, Teologia duchowości, Wprowadzenie w chrześcijaństwo
Ks. mgr lic. Jan Lorek, Język łaciński, Język grecki
Ks. dr hab. Piotr Łabuda, Introdukcja, Egzegeza Nowego Testamentu, Teologia biblijna
Ks. dr Mirosław Łanoszka, Egzegeza Starego Testamentu, Język hebrajski
Ks. dr Bolesław Margański, Język włoski
Ks. dr Tomasz Maziarka, Historia filozofii, Antropologia filozoficzna
Ks. dr hab. Andrzej Michalik, Religiologia, Teologia fundamentalna
Ks. dr Tadeusz Michalik, Katechetyka, Katechetyka- ćwiczenia
Ks. dr Jacek Nowak, Kwestie poprawności językowej, Polska literatura religijna
Ks. dr Czesław Noworolnik, Teologia dogmatyczna, Teologia misji
Ks. dr hab. Tadeusz Pabjan, Wstęp do filozofii, Historia filozofii, Filozofia przyrody, Ogólna metodologia nauk
Mgr Katarzyna Płachta, Język francuski
Ks. dr Bogusław Połeć, Dydaktyka, Katechetyka, Katechetyka- ćwiczenia
Ks. dr Leszek Rojowski, Teologia pastoralna, Proseminarium
Ks. prof. zw. dr hab. Tomasz Rozkrut, Prawo kanoniczne
Mgr Jadwiga Skolmowska, Fonetyka, Retoryka
Ks. dr hab. Henryk Sławiński, Homiletyka
Ks. prof. dr hab. Stanisław Sojka, Teologia duchowości
Ks. dr Jacek Soprych, Historia Kościoła
Ks. prof. zw. dr hab. Józef Stala, Katechetyka, Katechetyka- ćwiczenia
Ks. dr hab. Ireneusz Stolarczyk, Katolicka nauka społeczna
Ks. dr Andrzej Sułek, Psychologia ogólna, Psychologia rozwojowa, Psychologia pastoralna
Ks. dr hab. Henryk Szmulewicz, Teologia dogmatyczna, Ekumenizm
Ks. dr hab. Zbigniew Wolak, Logika, Teoria poznania, Historia filozofii
Ks. prof. dr hab. Stanisław Wszołek, Metafizyka, Filozofia Boga
Mgr Elżbieta Wzorek, Wykład fakultatywny  
Ks. prof. dr hab. Andrzej Zając, Muzyka kościelna
Ks. prof. dr hab. Antoni Żurek, Historia Kościoła, Patrologia

 

 

 


Copyright © 2010/2013/2014. All Rights Reserved.