Czwarte Walne Zebranie członków Towarzystwa odbyło się 8 października 2011 r. Wzięli w nim udział: Księża Profesorowie i Przełożeni WSD w Tarnowie, przedstawiciele duchowieństwa oraz wiernych świeckich z diecezji, delegaci na zebranie.

 

Zgromadzenie dokonało wyboru nowych władz TP WSD.

 

W skład Zarządu Głównego wchodzą następujące osoby:

 

z urzędu:

Biskup Tarnowski - ks. bp dr Andrzej Jeż

Ks. Rektor dr hab. Andrzej Michalik

 

z wyboru:

Ks. mgr Andrzej Surowiec - przewodniczący

Pani Maria Karaś - zastępca przewodniczącego

 

Ks. dr Jerzy Jurkiewicz - sekretarz

Pani Władysława Szatko - skarbnik

Pan Władysław Bąk - członek zarządu

 

Komisja Rewizyjna:

Ks. Prałat dr Edward Gabryel - przewodniczący

Ks. Prałat Stanisław Jurek

Ks. Prałat Alfred Kurek

 

Sąd Honorowy:

Ks. Infułat dr Władysław Kostrzewa - przewodniczący

Ks. Czesław Górka

Pani Barbara Jarosławska

 

Towarzystwo pragnie służyć formacji przyszłych kapłanów, tworząc właściwy klimat wokół tej instytucji kościelnej, jaką jest Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie, przygotowujące kapłanów zdolnych pójść z dziełem ewangelizacji nawet na krańce ziemi.

  

     
   Kronika fotograficzna         Strona główna TP WSD   
     

Copyright © 2010/2013/2014. All Rights Reserved.