Kandydaci

Warunki przyjęcia i egzamin wstępny

Rozmowa wstępna
i formularz zgłoszeniowy 

Kandydatów do Seminarium zapraszamy na rozmowę wstępną do Rektoratu, który znajduje się w gmachu Seminarium, w Tarnowie, przy ul. Piłsudskiego 6.
 
Rozmowy wstępne odbywają się przed przystąpieniem do egzaminu.
 
Termin rozmowy wstępnej uzgodni kandydat po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.
 
Podczas rozmowy wstępnej kandydat uzyskuje informacje o przygotowaniu dokumentów wymaganych do wstąpienia do Seminarium oraz formularz podania o przyjęcie do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie.
 
Na rozmowę wstępną kandydat przychodzi
z ważnym dokumentem tożsamości.
 

 

Dostęp do formularza kandydat uzyskuje po przesłaniu pocztą elektroniczną na adres kandydaci@wsd.tarnow.pl następujących danych:

imię, nazwisko, parafia, adres email,
telefon kontaktowy.
 
Dane potrzebne do uzyskania dostępu do formularza zgłoszeniowego można również przekazać podczas rozmowy telefonicznej z Księdzem Przełożonym Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie.
 
Po przesłaniu wymaganych danych kandydat otrzymuje pocztą elektroniczną wiadomość z linkiem aktywacyjnym oraz dalsze instrukcje dotyczące formularza i rekrutacji.
 
Prosimy o ew. sprawdzenie, czy wiadomość przypadkowo nie trafiła do folderu SPAM lub INNE.

Egzamin wstępny

Egzamin wstępny odbywa się w gmachu Seminarium w następujących terminach:
 
– pierwszy termin – 13 lipca 2024 r.
– drugi termin – 2 września 2024 r.

 

Egzamin składa się z części pisemnej oraz rozmowy.
 
O zakresie materiału obowiązującego na egzaminie informuje Ksiądz Rektor lub Ksiądz Przełożony podczas rozmowy wstępnej z kandydatem zgłaszającym się do Seminarium.
 
Kandydaci zgłaszający się do Seminarium po 6 lipca br. przystępują do egzaminu wstępnego w drugim terminie (wrzesień).
 
W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie do rekrutacji do naszego Seminarium, prosimy o kontakt telefoniczny z Księdzem Przełożonym pod numerem 14 621-35-04 lub przez wysłanie wiadomości email na adres: kandydaci@wsd.tarnow.pl.
Uprzejmie prosimy o podanie w treści wiadomości imienia i nazwiska oraz parafii.

bottom-info

Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 6
33-100 Tarnów
tel. (14) 621 35 04
Image

Polityka prywatności

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej diecezji tarnowskiej umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.

Polityka prywatności serwisu Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie

Copyright © 2024 WSD Tarnów. Wszelkie prawa zastrzeżone.