Kandydaci

Warunki przyjęcia i egzamin wstępny

Rozmowa wstępna

Kandydatów do Seminarium zapraszamy na rozmowę wstępną do Rektoratu, który znajduje się w gmachu Seminarium, w Tarnowie, przy ul. Piłsudskiego 6.

Rozmowy wstępne odbywają się przed przystąpieniem do egzaminu:

– przed pierwszym terminem egzaminu (początek lipca)

– przed drugim terminem egzaminu (początek września).

Termin rozmowy wstępnej uzgodni kandydat po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

Podczas rozmowy wstępnej kandydat uzyskuje informacje o przygotowaniu dokumentów wymaganych do wstąpienia do Seminarium oraz formularz podania o przyjęcie do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie (można go także pobrać z naszej strony www).

Na rozmowę wstępną kandydat przychodzi

z ważnym dokumentem tożsamości.

Wymagane dokumenty

Kandydat, który pragnie wstąpić do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie wraz z podaniem składa w Rektoracie następujące dokumenty

  1. Aktualny odpis zupełny aktu urodzenia USC.
  2. Aktualne świadectwo chrztu i bierzmowania.
  3. Świadectwo ślubu kościelnego rodziców.
  4. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej.
  5. Oryginał świadectwa dojrzałości.
  6. Kartę zdrowia ucznia (dokumentacja medyczna ucznia odebrana z gabinetu lekarskiego lub pielęgniarskiego ze szkoły średniej) oraz aktualne podstawowe badania.
  7. Cztery fotografie w formacie zgodnym z wymaganiami do dowodu osobistego z podpisem na odwrocie.

Dokumenty należy dostarczyć w terminie wyznaczonym podczas rozmowy wstępnej.

Egzamin wstępny

Egzamin wstępny odbywa się w gmachu Seminarium w następujących terminach:
 
– pierwszy termin – 8 lipca 2023 r.
– drugi termin – 9 września 2023 r.

 

Egzamin składa się z części pisemnej oraz ustnej (rozmowa kwalifikacyjna).

O zakresie materiału obowiązującego na egzaminie informuje Ksiądz Rektor lub Ksiądz Przełożony podczas rozmowy wstępnej z kandydatem zgłaszającym się do Seminarium.

Kandydaci zgłaszający się do Seminarium po 1 lipca br. przystępują do egzaminu wstępnego w drugim terminie (wrzesień).

W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie do rekrutacji do naszego Seminarium, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 14 621-35-04 lub przez wysłanie wiadomości email na adres: kandydaci@wsd.tarnow.pl.

Uprzejmie prosimy o podanie w treści wiadomości imienia i nazwiska oraz parafii.

Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów

Kandydaci, którzy pragną wstąpić do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, przed rozmową wstępną wypełniają formularz zgłoszeniowy online.

Dostęp do formularza kandydat uzyskuje po przesłaniu pocztą elektroniczną na adres kandydaci@wsd.tarnow.pl następujących danych: 

imięnazwiskoparafiaadres emailtelefon kontaktowy.

Dane potrzebne do uzyskania dostępu do formularza zgłoszeniowego można również przekazać podczas rozmowy telefonicznej z księdzem przełożonym Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie.

Po przesłaniu wymaganych danych kandydat otrzymuje pocztą elektroniczną wiadomość z linkiem aktywacyjnym oraz dalsze instrukcje dotyczące formularza i rekrutacji.

 

Prosimy o ew. sprawdzenie, czy wiadomość przypadkowo nie trafiła do folderu SPAM lub INNE.

 

Kandydaci nie rejestrują się samodzielnie w systemie rekrutacji Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie UPJPII w Krakowie. Zgłoszenia na listę studentów wszystkich nowych alumnów przyjętych do Seminarium dokonuje Rektorat Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Księdzem Przełożonym pod numerem telefonu 14 621-35-04 lub na adres: kandydaci@wsd.tarnow.pl.

bottom-info

Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 6
33-100 Tarnów
tel. (14) 621 35 04
Image

Polityka prywatności

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej diecezji tarnowskiej umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.

Polityka prywatności serwisu Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie

Copyright © 2023 WSD Tarnów. Wszelkie prawa zastrzeżone.