Kandydaci

Warunki przyjęcia i egzamin wstępny

Rozmowa wstępna

Kandydatów do Seminarium zapraszamy na rozmowę wstępną do Rektoratu, który znajduje się w gmachu Seminarium, w Tarnowie, przy ul. Piłsudskiego 6.

Rozmowy wstępne odbywają się przed przystąpieniem do egzaminu:

– przed pierwszym terminem egzaminu (początek lipca)

– przed drugim terminem egzaminu (początek września).

Termin rozmowy wstępnej uzgodni kandydat po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

Podczas rozmowy wstępnej kandydat uzyskuje informacje o przygotowaniu dokumentów wymaganych do wstąpienia do Seminarium oraz formularz podania o przyjęcie do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie (można go także pobrać z naszej strony www).

Na rozmowę wstępną kandydat przychodzi

z ważnym dokumentem tożsamości.

Wymagane dokumenty

Kandydat, który pragnie wstąpić do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie wraz z podaniem składa w Rektoracie następujące dokumenty

  1. Aktualny odpis zupełny aktu urodzenia USC.
  2. Aktualne świadectwo chrztu i bierzmowania.
  3. Świadectwo ślubu kościelnego rodziców.
  4. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej.
  5. Oryginał świadectwa dojrzałości.
  6. Kartę zdrowia ucznia (dokumentacja medyczna ucznia odebrana z gabinetu lekarskiego lub pielęgniarskiego ze szkoły średniej) oraz aktualne podstawowe badania.
  7. Cztery fotografie w formacie zgodnym z wymaganiami do dowodu osobistego z podpisem na odwrocie.

Dokumenty należy dostarczyć w terminie wyznaczonym podczas rozmowy wstępnej.

Egzamin wstępny

Egzamin wstępny odbywa się w gmachu Seminarium w następujących terminach:
 
– pierwszy termin – 9 lipca 2022 r.
– drugi termin – 10 września 2022 r.

 

Egzamin składa się z części pisemnej oraz ustnej (rozmowa kwalifikacyjna).

O zakresie materiału obowiązującego na egzaminie informuje Ksiądz Rektor lub Ksiądz Przełożony podczas rozmowy wstępnej z kandydatem zgłaszającym się do Seminarium.

Kandydaci zgłaszający się do Seminarium po 1 lipca br. przystępują do egzaminu wstępnego w drugim terminie (wrzesień).

W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie do rekrutacji do naszego Seminarium, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 14 621-35-04 lub przez wysłanie wiadomości email na adres: kandydaci@wsd.tarnow.pl.

Uprzejmie prosimy o podanie w treści wiadomości imienia i nazwiska oraz parafii.

Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów

Kandydaci, którzy pragną wstąpić do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, przed rozmową wstępną wypełniają formularz zgłoszeniowy online.

Dostęp do formularza kandydat uzyskuje po przesłaniu pocztą elektroniczną na adres kandydaci@wsd.tarnow.pl następujących danych: 

imięnazwiskoparafiaadres emailtelefon kontaktowy.

Dane potrzebne do uzyskania dostępu do formularza zgłoszeniowego można również przekazać podczas rozmowy telefonicznej z księdzem przełożonym Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie.

Po przesłaniu wymaganych danych kandydat otrzymuje pocztą elektroniczną wiadomość z linkiem aktywacyjnym oraz dalsze instrukcje dotyczące formularza i rekrutacji.

 

Prosimy o ew. sprawdzenie, czy wiadomość przypadkowo nie trafiła do folderu SPAM lub INNE.

 

Kandydaci nie rejestrują się samodzielnie w systemie rekrutacji Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie UPJPII w Krakowie. Zgłoszenia na listę studentów wszystkich nowych alumnów przyjętych do Seminarium dokonuje Rektorat Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Księdzem Przełożonym pod numerem telefonu 14 621-35-04 lub na adres: kandydaci@wsd.tarnow.pl.

bottom-info

Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 6
33-100 Tarnów
tel. (14) 621 35 04
Image
Copyright © 2023 WSD Tarnów. Wszelkie prawa zastrzeżone.