Poślij mnie

Image
Każdy dzień seminaryjnego życia powinien być pełną gotowości odpowiedzią na Boże wezwanie. Dlatego też, zaczerpnięte z Biblii (Iz 6, 8) słowa "Poślij mnie" zostały wybrane na tytuł pisma opisującego kleryckie życie i podejmującego tematy z nim związane. Kwartalnik ten jest redagowany przez zespół alumnów wybieranych w styczniu każdego roku spośród alumnów kursu czwartego.
 
Większość artykułów traktujących o seminaryjnym życiu jest dziełem członków zespołu redakcyjnego. Pismo stanowi również swego rodzaju forum dla przedstawicieli kół zainteresowań i innych grup działających w seminarium. Na stronach naszego czasopisma można również znaleźć wywiady z ciekawymi ludźmi oraz artykuły popularnonaukowe napisane na prośbę redakcji przez tarnowskich księży profesorów. Każdy z kolejnych numerów jest swego rodzaju komentarzem do bieżących wydarzeń z życia diecezji i seminarium.
 
W "Poślij mnie" można znaleźć wywiady z duszpasterzami, dział kulturalny, w którym omawiane są nowości wydawnicze i ciekawostki z zakresu literatury, sztuki, muzyki i filmu. Zwieńczeniem każdego numeru jest kronika wydarzeń ilustrowana fotografiami.
 
Z całą pewnością coroczna zmiana składu redakcji ma swoje plusy i minusy. "Świeżo upieczeni dziennikarze" muszą się uczyć nowego "fachu" żmudną metodą prób i błędów i nie zawsze, zwłaszcza na początku, owoc ich pracy jest wystarczająco dojrzały.
 
Uczą się zazwyczaj szybko i kolejne numery powstają mniejszym nakładem pracy i są coraz lepsze. Dodatnią stroną tych zmian jest z pewnością chęć jak najlepszego zaprezentowania się oraz związana z wymianą kolejnych pokoleń świeżość spojrzenia na otaczającą nas rzeczywistość. 
 
Przy okazji tych zmian zmienia się nieco sam produkt, jego zawartość, forma, szata graficzna. Nie są to jednak zmiany, które odbijałyby się negatywnie na dystrybucji. Stałymi odbiorcami "Poślij mnie" są klerycy i osoby związane z naszym seminarium, a także zaprzyjaźnione seminaria diecezjalne i zakonne.
 
W okresie rocznej kadencji członkowie redakcji przygotowują ponadto specjalny dodatek zatytułowany "Barka", który opracowują wspólnie z kolegami z grupy powołaniowej. Jest on adresowany do ludzi młodych i traktuje o różnych aspektach seminaryjnego życia. "Barka" ukazuje się w okresie Wielkiego Postu i jest rozprowadzana wśród młodzieży w Niedzielę Palmową, w czasie diecezjalnych obchodów Światowego Dnia Młodych.
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

bottom-info

Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 6
33-100 Tarnów
tel. (14) 621 35 04
Image
Copyright © 2020 WSD Tarnów. Wszelkie prawa zastrzeżone.