Poślij mnie

Image
Każdy dzień seminaryjnego życia powinien być pełną gotowości odpowiedzią na Boże wezwanie. Dlatego też – zaczerpnięte z Biblii (Iz 6, 8) – słowa "Poślij mnie" zostały wybrane na tytuł pisma traktującego o kleryckim życiu i podejmującego tematy z nim związane. Kwartalnik ten jest redagowany przez zespół alumnów wybieranych w styczniu każdego roku spośród alumnów kursu czwartego.
 
Spora część artykułów jest dziełem członków zespołu redakcyjnego. Pismo stanowi również swego rodzaju forum dla przedstawicieli kół zainteresowań i innych grup działających w seminarium. Na stronach naszego czasopisma można również znaleźć wywiady z ciekawymi ludźmi oraz artykuły popularnonaukowe z teologii, filozofii, biblistyki, liturgiki czy hagiografii.
 
Z całą pewnością coroczna zmiana składu redakcji ma swoje plusy i minusy. "Świeżo upieczeni dziennikarze" muszą się uczyć nowego "fachu" żmudną metodą prób i błędów i nie zawsze, zwłaszcza na początku, owoc ich pracy jest wystarczająco dojrzały. Uczą się zazwyczaj szybko i kolejne numery powstają mniejszym nakładem pracy i są coraz lepsze. Dodatnią stroną tych zmian jest z pewnością chęć jak najlepszego zaprezentowania się oraz związana z wymianą kolejnych pokoleń świeżość spojrzenia na otaczającą nas rzeczywistość.
 
Stałymi odbiorcami "Poślij mnie" są klerycy, proboszczowie i osoby związane z naszą wspólnotą, a także zaprzyjaźnione seminaria diecezjalne i zakonne.
 
W okresie rocznej kadencji członkowie redakcji przygotowują ponadto specjalny dodatek zatytułowany "Barka", który opracowują wspólnie z kolegami z grupy powołaniowej „Semeron”. Jest on adresowany przede wszystkim do ludzi młodych. "Barka" ukazuje się w okresie Wielkiego Postu i jest rozprowadzana wśród młodzieży w Niedzielę Palmową, w czasie diecezjalnych obchodów Światowego Dnia Młodych, a także podczas Dnia Otwartego w naszym Seminarium.

Wiosna

Lato

Jesień

Zima

Barka

2024

Image

2023

Image
Image
Image
Image

2022

Image
Image
Image
Image

2021

Image
Image
Image
Image
Image

2020

Image
Image
Image
Image
Image

2019

Image
Image
Image
Image
Image

2018

Image
Image
Image
Image
Image

2017

Image
Image
Image
Image
Image

2016

Image
Image
Image
Image
Image

2015

Image
Image
Image
Image
Image

bottom-info

Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 6
33-100 Tarnów
tel. (14) 621 35 04
Image

Polityka prywatności

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej diecezji tarnowskiej umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.

Polityka prywatności serwisu Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie

Copyright © 2024 WSD Tarnów. Wszelkie prawa zastrzeżone.