Image

DZIEŁO DUCHOWEJ ADOPCJI KLERYKÓW

ADOPTUJ KLERYKA !

Image

Potrzeba dbałości o powołania

Znane jest powszechne powiedzenie, że powołania wyprasza się na kolanach. Kiedy prośba zostanie dzięki łasce Bożej uskuteczniona, wtedy cieszymy się z efektów naszej modlitwy, zwłaszcza wtedy, gdy do murów seminarium zapuka około dwudziestu kandydatów (na owe czasy jest to duża liczba). Ale na tym nie koniec. Po rozpoczęciu formacji wciąż zachodzi potrzeba stałej modlitwy po to, aby dany kleryk w sposób autentyczny rozeznawał swoje powołanie, zbliżając się tym samym do Pana Boga. Dlatego też, w odpowiedzi na tę potrzebę powstało Dzieło Duchowej Adopcji Kleryków.

Czym jest DDAKLER?

Jest to dzieło zrzeszające wielu ludzi dobrej woli, którzy dobrowolnie, na określony okres czasu podejmują modlitwę za konkretnego kleryka. Obecnie jest to jeden rok. Jej forma może być dowolna – na przykład ofiarowanie Komunii Świętej w intencji alumna, koronka, różaniec, czy jakieś wyrzeczenie. Bogactwo form modlitwy daje tutaj wiele możliwości.

Jak włączyć się w Dzieło?

Aby adoptować kleryka należy wypełnić formularz podany w poniższym linku. Po wypełnieniu, osoba pragnąca włączyć się w Dzieło otrzymuje zwrotnego maila z danymi personalnymi alumna.
 
W wypadku dojścia do święceń, urlopu czy rezygnacji osoba adoptująca również otrzymuje taką informację.

LINK DO FORMULARZA:

Bracie i siostro! Jako alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie potrzebujemy właśnie twojego modlitewnego wsparcia! Z wdzięcznością otaczamy modlitwą tych, którzy modlą się za nas. Tworzymy wtedy piękną, duchową wspólnotę.
 
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, wejdź na www.ddakler.wordpress.com

bottom-info

Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 6
33-100 Tarnów
tel. (14) 621 35 04
Image

Polityka prywatności

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej diecezji tarnowskiej umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.

Polityka prywatności serwisu Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie

Copyright © 2023 WSD Tarnów. Wszelkie prawa zastrzeżone.